Oldal spiritualitás találkozó.

Spirituális találkozó

Kutatásaimat folytatva újabb és újabb példáira akadtam oldal spiritualitás találkozó kereszténység, valamint a vallás és spiritualitás különféle ázsiai ágai hinduizmus, buddhizmus, taoizmus közötti analógiáknak és kontrasztoknak, hasonlóságoknak és ellentéteknek.

Szombat, május

Az első két oszlop az ellentétes jegyeket vonultatja fel; a harmadik oszlop az érintkezési pontokat mutatja. E szinoptikus táblázat alaposabb vizsgálata két új folyományhoz vezet aranyszabályunkkal kapcsolatban. Az első a vallások közötti dialógus területére vonatkozik, valamint az elkerülendő szélsőségekre. A második pedig arra, hogy a spiritualitás keresztény és keleti formáinak találkozása mindkettő mélyebb megértéséhez vezethet.

oldal spiritualitás találkozó

A digitális kiadás forrása: Őshagyomány Budapest A keresztény és nem-keresztény vallások közötti igazi párbeszéd a szinkretizmus és az exkluzivizmus két szélsősége között húzódik. Ezúttal a kereszténység a vonatkoztatási pontunk, hiszen a jelen tanulmány elsősorban keresztény olvasóknak szól.

oldal spiritualitás találkozó

Az exkluzivizmus pedig azt mondja, hogy csak az én vallásom érvényes. Ha az olvasó felületes pillantást vet szinoptikus táblázatom első két oszlopára ECazokon a Kelet és Latin-Amerika korai misszionáriusaira olyannyira jellemző keresztény exkluzivizmus példáira ismerhet rá.

A korai keresztény missziológia a nem-keresztény vallásokat tévedéseknek, merő deviációknak, szélhámosságoknak, ha nem egyenesen diabolikus jelenségeknek tartotta.

oldal spiritualitás találkozó

Úgy érezte, ki kell irtania ezeket a vallásokat, hogy megszabadíthassa rabságukból híveiket. Az ember nem imádhatta mindaddig Krisztust, amíg ki nem irtotta meggyőződésének nem-keresztény elemeit.

bartalesrabbkft.hu - Aktuális programok az Integrál Akadémián

Ez az első benyomás azonban rögtön hamisnak bizonyul, amint az olvasó összeveti a második oszlopot a harmadikkal. Ekkor ugyanis oldal spiritualitás találkozó válik az, hogy oldal spiritualitás találkozó keresztény szempont nem zárja ki a keleti szemléletmódot in toto. Ellenkezőleg, a meet halászati szemléletmódot nagyon is érdemes figyelembe venni, amennyiben az ázsiai spiritualitás érvényes spirituális perspektívát képvisel — oldal spiritualitás találkozó egy olyan perspektívát, amely abban a mértékben tisztul meg, amilyen mértékben a bibliai kinyilatkoztatással képes összecsiszolódni.

Röviden, az első két oszlopot csupán azért lengi kö3 rül az exkluzivizmus felhangja, hogy eleve kizárja a szinkretizmus veszélyét; a második és a harmadik oszlopot csupán azért lengi körül a szinkretizmus felhangja, hogy kizárja az exkluzivizmus veszélyét.

Повсюду разбросаны грязные бумажные полотенца, лужи воды на полу. Старая электрическая сушилка для рук захватана грязными пальцами. Беккер остановился перед зеркалом и тяжело вздохнул. Обычно лучистые и ясные, сейчас его глаза казались усталыми, тусклыми.

Könyvem legnagyobb része EC, pp. Aligha szükséges itt rámutatnom arra, hogy az exkluzivizmus oldal spiritualitás találkozó a korábbi missziós időszakokat uralta, míg a szinkretizmus a mostani idők fő veszélye.

oldal spiritualitás találkozó

A veszély minden egyes nappal csak növekszik, ahogy a keresztény és keleti civilizációk oldal spiritualitás találkozó közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással. Íme egy példa könyvemből arra, hogy az első két szinoptikus oszlopot jellemző ellentmondások miképpen módosulnak és válnak meghaladottakká a harmadik oszlopban EC, pp.

Mindezek a kifejezések valamiképpen alapvetően kvalitástalanok; az ázsiai spiritualitás számára minden olyan kísérlet, amely Istent minősíteni szeretné, egyfajta korlátozást képvisel 1. A legfelső valóság a kereszténység számára ezzel szemben kiváltképpen személyes — sőt, voltaképpen három Személy. Röviden: Isten magasan kvalifikált tökéletesség 2.

oldal spiritualitás találkozó

Áthidalhatatlan ellentmondás van a két szemlélet között? Ázsia korai keresztény misszionáriusai bizonyára így gondolták.

oldal spiritualitás találkozó

Ugyanakkor pedig abszolút, vagyis messze túl van minden felfogható emberi kvalifikáción. Továbbá alapvetően teremtetlen.

Вы временно заблокированы

Röviden, Isten abszolút személy, személyes abszolútum. Vallásközi dialógusunk arra szorítja a kereszténységet, hogy egyszerre vállaljon két antitétikus eszmét: az abszolút eszméjét és a személy eszméjét. Az előbbi arra ösztönzi az elmét és a lelket; hogy megfossza az utóbbit minden antropomorf jegytől, s hogy az istenség mintegy homályba burkolózzék előlünk.

Az utóbbi eszme, vagyis azé a személyé, aki Mózesnek kinyilatkoztatja önmagát, Krisztusban pedig megtestesül, azt mondja nekünk, hogy ez a megközelíthetetlen Isten Krisztusban közelebb került lelkemhez, mint saját magam.

Lássuk, mennyire képes elmélyíteni a kereszténységet az, ha igyekszik önmagába integrálni a kereszténység előtti Keletet.

Account Options

Mivel a vallásközi dialógus megtisztítja a keresztény kontemplációt, hatására a kontempláció az elme és a lélek mélyebb szintjeire helyeződik át. Fontoljuk meg például az interioritásnak a jóga által, valamint a három teológiai erény által elérhető szintjeit. A Jóga-szútrák a kontemplatív uniót mind a megismerés szintjére dzsnyána-márga vagy dzsánya-jógamind a cselekvés szintjére karma-márga vagy karma-jóga alkalmazzák.

  1. Találkozz új emberekkel 50
  2. Biyovis találkozó - Debrecen - szépség, egészség és spiritualitás
  3. Как у всех молодых профессоров, университетское жалованье Дэвида было довольно скромным.
  4. Free website rhone alpes találkozó
  5. Оказавшись в условиях подлинного разведывательного затемнения, АНБ выпустило секретную директиву, одобренную президентом Соединенных Штатов.
  6. Spirituális találkozó
  7. Hasonló társkereső site badoo
  8. Родители… Сьюзан.

Csakhogy ez a felfogás rendszerint egy olyan álláspontba konkludál, amely szerint az ázsiai kontempláció magasabb rendű, mint keresztény megfelelője. Aki azonban erre a felfogásra jut, az elfelejt konzultálni a keresztény misztikusokkal — különösen is Keresztes Szt. Ennél aligha találhatnánk világosabb példájára az oly sok keresztényre jellemző, mentális képekkel és imaginációkkal fölösen megterhelt alacsony szintű hit nyílt visszautasításának.

A hit, amelyet Szt. János az intellektushoz kapcsol, többet foglal magába: túllép a jóga-koncentráción is.

Вгляделся в полоску на пальце и пристыжено покраснел.  - О Боже, - хмыкнул он, - значит, эта история подтверждается.

Mert ez mindig hit Istenben, azaz valakiben, aki az éj zugában rejtezik. Ez a valaki két antitétikus minőséget birtokol.

társadalom - kultúra - spiritualitás

Egyrészt transzcendálja az érzéki szférát, a képzeletet és a gondolkodást: forma nélküli és tárgyiasíthatatlan. Másrészről elönti és beborítja figyelmünket: jelen van számára a mélységben. Így figyelmünk nélkülözni kénytelen a mentális képeket és gondolatokat, ugyanakkor pedig a jelenlét e pólusa, a totális transzcendencia, a természetfölötti gravitáció a magasba emeli.

Ez az a gravitáció, amely kiégeti a hitből az érzéki szférát, a képeket és a gondolatokat. Ami a másik két teológiai erényt illeti, Szt. János a reményt az emlékezethez, a szeretetet az akarathoz kapcsolja.

Érdekesbejegyzések