Én városi rostock társkereső.

én városi rostock társkereső

Rostock térkép

Szolnok Megyei Néplap, Temetése f. A gyászoló férje, fia, édesanyja és a testvé­rei.

ismerkedés az alternatív

Értesítjük a rokonokat, ba­rátokat, munkatársakat, is­merősöket, hogy IFJ. Temetés ham- vasztás után később, érte­sítést követően lesz.

A gyá­szoló család, Szolnok.

az ember azt akarja, hogy megfeleljen csak otthon

A gyászoló család, Szolnok. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerősök­nek, jó szomszédoknak, ba­rátoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, nagymamám, SOHN JANOSNE született Holló Ilona temeté­sén részt vettek, sírjára a szeretet és a hála virágát elhelyezték.

Keresés űrlap

Gyászoló gyer­mekei, unokája és testvérei. Gáz beköthe­tő. Aulich út 9. Ér­deklődni : szombat - vasárnap. Ér­deklődni : Erd, II. Érdeklődni: Molnár Éva. Me­zőtúr, Béke telep, Frankel Leó út Megte­kinthető : minden nap 18 órától. Somhegy út 6. Ér­deklődni: Molnár Gyula.

Szolnok Megyei Néplap, 1986. július (37. évfolyam, 153-179. szám)

Mátraszent- im re—Fallóskút Nógrádi S. Érdeklődni: Űjszász, Erzsébet krt. A helyiségek egymástól elkülö­níthetők, vízzel és gázzal én városi rostock társkereső. Szolnok, Rezeda út 2.

nő találkozó fórum

Érdeklődni min- den nap. Érdek­lődni: Keskeny J. Augusztus l-i be­költözéssel.

Érdek­lődni : Szolnok, Bé­ke út Érdek­lődni : Szolnok, Jó­zsef Attila út Szom­bat-vasárnap egész nap. Barta József.

Rostock interaktív térképe

Érdeklődni: Tiszaföldvár, Rá­kóczi út Házzal vagy anélkül. Víz, villany bent. Érdeklődni: bármikor a helyszí­nen. Érdek­lődni: Herbány Já­nos. Tiszaföldvár, Kinizsi út Reiner Károly út 4. Törökszent- miklóson, a püspö­ki kanyarnál. Ér­deklődni: Szolnok, Ady E. Telefon Jászbe­rény, Tanács krt.

Ér­deklődni: egész nap, Kiss István, Jászbe­rény, Fehértói út Érdeklődni: Csáki Ferenc, Porte- lek Fő út Jászberény, Toborzó út 2. Ér­deklődni : hétköznap 17 óra után. Dón­ké László, Jász- szentandrás. Mártí­rok út 7. Érdeklőd­ni : Jászberény, Le­nin út Móra F.

Wartburg friss műszakival el­adó. Érdeklődni: Jászberény, Hab- leány út 7.

Linkek a témában:

Mezőtúr, Semmelweis út Érdek­lődni : Jászberény, Ebhát út 2. Tisza­földvár, Bajcsy Ti- szatenyő, Lenin út 6. Banka Bé­la, Jászszentandrás, Felszabadulás út Tiszafüred, Téglás út 8. Érdeklődni: Törökszentmiklós, Alatkai út én városi rostock társkereső. Érdek­lődni: Szolnok, Kas­sák út Major Judit, Jászladány, Vörös Hadsereg út Szolnok, Csokonai Juhász Bé­na Szolnok.

Dráva út Mező­túr, Damjanich út Kisújszállás, Mus­kátli út Nagv- kert Tószeg, zrínyi út Érdeklődni 16 óra után Hűvös J6- zsefné, Jászkisér, Liliom út Érdeklődni le­het Kazinczy út Érdeklődni: Magvar János.

Buda­pest, Szakértő szurkolók Mint minden ökölví­vó-mérkőzésen, a szol­noki IBV-n is ott ülnek a nézőtéren a sportág régi ismerői, rajongói, sőt szerelmesei.

Nem töltik meg a széksorokat, ám! Pedig minden verseny­zőért szurkolnak a hon­fitársai, edzői is — a kö­zönség hangja erősebb. Amikor például két ma­gyar méregette egymást az első menetben, hama­rosan ízes kiszólás be­szólás?

vagy találkozik nők marrakech

Tán megbeszíltí- tek?

Érdekesbejegyzések