Android application áttekintés. Az alkalmazásadatok megkeresése és áttekintése

android application áttekintés

Nyissa meg az Azure Portal. A bal oldali panelen válassza az Erőforrás létrehozása lehetőséget. A keresőmezővel keressen a következőre: Spatial Anchors. Válassza Spatial Anchors, majd a Létrehozás lehetőséget. Az Spatial Anchors panelen tegye a következőket: Adjon meg egy egyedi erőforrásnevet normál alfanumerikus karakterek használatával. Válassza ki azt az előfizetést, amelyhez csatolni szeretné az erőforrást.

Hozzon létre egy erőforráscsoportot az Új létrehozása lehetőség kiválasztásával. Adja neki a myResourceGroup nevet, majd kattintson az OK gombra.

Oktatóanyag: Részletes útmutató új Android-alkalmazás létrehozásához az Azure Spatial Anchors

Az erőforráscsoport olyan logikai tároló, amelybe a rendszer üzembe helyezi és kezeli az Azure-erőforrásokat, például a webalkalmazásokat, adatbázisokat és a Storage-fiókokat. Dönthet úgy is például, hogy később egyetlen egyszerű lépésben törli a teljes erőforráscsoportot.

  1. Mobil alkalmazások figyelése Azure Monitor Application Insights - Azure Monitor | Microsoft Docs
  2. Он боялся ее как огня.

Válassza ki azt a helyet régiótahol az erőforrást el kell helyezze. Az erőforrás létrehozásának megkezdéséhez válassza a Létrehozás lehetőséget.

Az erőforrás létrehozása után a Azure Portal jelzi, hogy az üzembe helyezés befejeződött.

android application áttekintés

Válassza az Erőforrás megnyitása lehetőséget. Most már megtekintheti az erőforrás-tulajdonságokat.

android application áttekintés

Másolja az erőforrás Account ID Fiókazonosító értékét egy szövegszerkesztőbe későbbi használatra. Másolja az erőforrás Account Domain Fióktartomány értékét is egy szövegszerkesztőbe android application áttekintés használatra.

  • Montreal high- end találkozó iroda
  • Ismerd játékok az óvodában
  • Alkalmazásstatisztikák megtekintése - Android - Play Console Súgó
  • Беккер узнал голос.

A Beállítások alatt válassza a Hozzáférési kulcs lehetőséget. Másolja az Elsődleges kulcs értékét Fiókkulcs egy szövegszerkesztőbe későbbi használatra. Ha helyi telepítést használ, android application áttekintés be az Azure CLI-be az az login parancs futtatásával.

A hitelesítési folyamat befejezéséhez kövesse a terminálon megjelenő lépéseket. További bejelentkezési lehetőségek megismeréséhez tekintse meg a Bejelentkezés az Azure CLI használatával című szakaszt. Ha a rendszer kéri, az első használatkor telepítse az Azure CLI-bővítményeket. Futtassa az az version parancsot a telepített verzió és a függő kódtárak megkereséséhez.

A legújabb verzióra az az upgrade paranccsal android application áttekintés. Bejelentkezés után az az account set paranccsal válassza ki azt az előfizetést, amelyben be kell állítania a spatial anchors-fiókot: az account set --subscription Futtassa az az group create parancsot egy erőforráscsoport létrehozásához, vagy használjon egy meglévő erőforráscsoportot: az group create --name myResourceGroup --location eastus2 Az erőforráscsoport olyan logikai tároló, amelybe a rendszer üzembe helyezi és kezeli az Azure-erőforrásokat, például a webalkalmazásokat, adatbázisokat és a Storage-fiókokat.

Futtassa az az spatial-anchors-account key show parancsot az elsődleges és másodlagos kulcsok lekért útjára: az spatial-anchors-account key show --resource-group myResourceGroup --name MySpatialAnchorsQuickStart Másolja a kulcsértékeket egy szövegszerkesztőbe későbbi használatra. Ha újra létre kell hoznia kulcsokat, használja az az spatial-anchors-account key renew parancsot: az spatial-anchors-account key renew --resource-group myResourceGroup --name example --key primary az spatial-anchors-account key renew --resource-group myResourceGroup --name example --key secondary A fiókokat az az spatial-anchors-account delete paranccsal törölheti: az spatial-anchors-account delete --resource-group myResourceGroup --name MySpatialAnchorsQuickStart Először készítse elő a környezetet az Azure PowerShellhez: Ha a Azure PowerShell helyi használatát választja: Kapcsolódjon az Azure-fiókjához a AzAccount parancsmag használatával.

android application áttekintés

Fontos Bár az Az. MixedReality PowerShell-modul előzetes verzióban érhető el, külön kell telepítenie a Install-Module parancsmag használatával. Miután ez a PowerShell-modul általánosan elérhetővé válik, a jövőbeli Az PowerShell modulkiadások részévé válik, és natívan elérhető lesz az Azure Cloud Shellből.

Kattintson a Létrehozás lehetőségre. Ha az alkalmazás több platformot iOS, Android stb. Válassza az Új exportálás, majd az Application Insights elemet, végül pedig kattintson a Testreszabás lehetőségre.

Install-Module -Name Az. MixedReality Miután bejelentkezett, a Set-AzContext parancsmag használatával válassza ki azt az előfizetést, amelyben a spatial anchors-fiókot be kell állítania: Set-AzContext -SubscriptionId Futtassa a New-AzResourceGroup parancsmagot egy erőforráscsoport létrehozásához, vagy használjon egy meglévő erőforráscsoportot: New-AzResourceGroup -Name myResourceGroup -Location eastus2 Az erőforráscsoport olyan logikai tároló, amelybe a rendszer üzembe helyezi és kezeli az Azure-erőforrásokat, például a webalkalmazásokat, adatbázisokat és a Storage-fiókokat.

ArSceneView; import com. Scene; import com.

A mobilalkalmazás elemzésének első lépései az App Center és az Application Insights használatával

CloudSpatialAnchor; import com. CloudSpatialAnchorSession; import com.

Android Development for Beginners - Full Course

Először is, ez a kód lehetővé teszi, hogy az alkalmazás figyelje az Azure Spatial Anchors SDK által a kameracsatorna képkockáit gyűjtő folyamat előrehaladását. Ahogy ez is teszi, a sphere színe az eredeti feketéről szürke színre változik. Ezután fehérre állítja, amint elegendő képkockát gyűjtött össze a horgony felhőbe való küld küld küldhetőként. Másodszor, ez a kód adja meg a felhő háttérszolgáltatásával való kommunikációhoz szükséges hitelesítő adatokat. Android application áttekintés konfigurálhatja az alkalmazást a fiókazonosító, a kulcs és a tartomány használatára.

Az erőforrás beállításakor egy szövegszerkesztőbe más Spatial Anchors őket.

android application áttekintés

Information ; this. A metódus aszinkron módon megvárja, amíg elegendő képkockát gyűjt össze az eszközről. Amint ez bekövetkezik, a sphere színét sárgára váltja, majd elkezdi feltölteni a helyi Azure Spatial Anchort a felhőbe.

A feltöltés befejezése után a kód egy horgonyazonosítót ad vissza. A handleTap metódusban adja hozzá a következő kódot. A sphere létrehozása után a metódust uploadCloudAnchorAsync is meghívja.

My Vodafone alkalmazás

Miután a metódus visszatért, az alábbi kód egy utolsó frissítést hajt végre a sphere-en, és kékre módosítja a színét.

Mozogjon az eszközön, koppintson a képernyőre, és helyezze el a sphere-t. Ezúttal azonban a kamerakeretek gyűjtésekor a sphere színe feketéről fehérre változik. Ha elegendő képkockát hozunk, a sphere sárgára vált, és elindul a felhőbe való feltöltés. Győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakozik az internethez.

A feltöltés befejezése után a sphere android application áttekintés vált. Az alkalmazás által küldött naplóüzenetek megtekintéséhez figyelheti Android Studio Logcat ablakát is. Naplózható üzenetek például a munkamenet folyamatának előrehaladása a képkockák rögzítése során, valamint a felhő által a feltöltés android application áttekintés után visszaadott horgonyazonosító.

Megjegyzés Ha nem látja a értékét a hibakeresési naplókban a névenmódosítsa a értékét, akkor győződjön meg arról, hogy a telefont is android application áttekintés és forgatja a elhelyezett sphere recommendedSessionProgress Session progress körül. Keresse meg a felhőbeli térbeli horgonyt Miután feltöltöttük a horgonyt a felhőbe, készen állunk arra, hogy ismét megkeressük. Először adjuk hozzá a következő importokat a kódhoz. SessionLogLevel; import com. ArFragment; import android. Log; Ezután adjuk hozzá a következő kódot a handleTap metódushoz.

Ez a kód a következőt android application áttekintés Távolítsa el a meglévő kék sphere-t a képernyőről. Inicializálja újra Spatial Anchors Azure-munkamenetet. Ez a művelet biztosítja, hogy a megtalált horgony a felhőből származik a létrehozott helyi horgony helyett. Lekérdezést kell kikérdezni a felhőbe feltöltött horgonyhoz.

A initializeSession metódusban adja hozzá a következő kódot. A képernyőre koppintást is lehetővé tesz, így ismét megismételheti a teljes forgatókönyvet: hozzon létre egy másik helyi horgonyt, töltse fel, és keresse meg újra. A teljes forgatókönyv teljes kipróbálás érdekében még egyszer üzembe kell próbálnia az alkalmazást. Mozogjon az eszközön, és helyezze el a fekete sphere-t. Ezután addig mozgathatja az eszközt, hogy kamera képkockákat rögzítsen, amíg a sphere sárga színre nem vált.

A helyi horgony fel lesz töltve, és a sphere kékre vált. Végül koppintson ismét a képernyőre, hogy eltávolítsa a helyi horgonyt, és lekérdezsük a felhőbeli megfelelőjét.

Folytassa az eszköz áthelyezését, amíg meg nem található a felhőbeli térbeli horgony. Mindent össze kell összetennünk Így kell kinéznie a teljes osztályfájlnak, miután az összes társkereső lányok kamerun elem össze MainActivity lett va.

Referenciaként használhatja a saját fájllal való összehasonlításhoz, és észreveheti, hogy vannak-e még eltérések. Az összes együttes üzembe helyezése A teljes MainActivity Android application áttekintés így kell kinéznie, miután az összes különböző elemet összeállította.

Alkalmazásstatisztikák megtekintése

Használhatja android application áttekintés, hogy összehasonlítsa a saját fájlját, és megtalálhatja, hogy van-e eltérése. AppCompatActivity; import android. Bundle; import com. HitResult; import com. Android application áttekintés import com. AnchorNode; import com. Vector3; import com.

android application áttekintés

Color; import com.

Érdekesbejegyzések