Tz mutatják ismerősök.

tz mutatják ismerősök

Sorsa úgy hozza, hogy háborúba kell vonulnia — és véres csatában küzdenie a hatalomért és a dicsőségért. Fallon, az elbűvölő szépségű, ám makacs szász hercegnő országát árulás osztja meg és taszítja háborúba. Az életéért kell küzdenie a gyűlölt normann hódítók ellen. E—mail: [email protected] www. Nyomtatás és kötés: Alföldi Nyomda Rt. Vilmos halott! A kiáltás tz mutatják ismerősök sikolyként hasított a levegőbe.

A támadás lendülete nyomban megtört, s a vezérüket vesztett normann lovagok megkezdték a visszavonulást. Soraik szétzilálódtak, s a csatatéren pillanatok alatt eluralkodott a káosz.

Tomboló paták alatt reszketett a föld, fájdalom, kétségbeesés, és düh hangjai törték meg itt is ott is a hideg, halálos acélfegyverek monoton zörgését. A szász védők lassan, de biztosan nyomultak tz mutatják ismerősök — vonaluk erős volt és áthatolhatatlan, mint a kőfal.

Levette a sisakját, hogy mindenki láthassa!

Répcelaki. Tíz éve város Répcelak! - PDF Free Download

A pánik és a kétségbeesés, mintegy varázsütésre, köddé franciaország igyekszik az ember számára a házasság, ám a normannok helyzete továbbra is kilátástalan maradt. Az angol sereg nem volt több fegyvertelen tömegnél, mégis roppant erőt képviselt: az emberek a hazájukért küzdöttek, és királyukért, Maróidért. Vilmos jól felfegyverzett, kisebb, de ütőképesebb haderőt sorakoztatott fel, és jobb taktikát követett, ennek ellenére úgy tűnt, azon a napon a hastingsi harcmezőn a szászoké lesz a győzelem.

A normannok gyaloglándzsásokkal, íjászokkal és lovassággal támadtak, de a lovagok rohamra indultak, mielőtt az íjászok végrehajtották volna az első csapást, s a halálos nyílzápor az ellenség helyett őket tizedelte meg. Visszavonulás közben Alaric megállt egy pillanatra, s végignézett a szászok vonalán.

tz mutatják ismerősök

Fegyverek híján testükkel védték Angliát, s ha egy porba hullott közülük, nyomban újabbak álltak a helyére. Összeszorult a torka a szörnyű vérontás láttán. Jól ismerte az ellenséget, különösen vezérét, Harold Godwinsont — tisztességes ember volt, jó király és kiváló hadvezér.

Mikor hírét tz mutatják ismerősök, hogy Vilmos partra szállt, északon hadakozott a viking seregek ellen, s miután halálos csapást mért a norvég királyra, azonnal délre vonult, hogy megküzdjön a normann hódítókkal. Most ott harcol az első sorban hős katonái között Töprengését velőtrázó kiáltás szakította félbe.

tz mutatják ismerősök

Egy megtermett szász harcos támadott rá félelmetes csatabárdjával. Alaric a pillanat tört része alatt előrántotta kardját, karja előrelendült.

A szász katona szeme tágra nyílt, s száján néma sikollyal, élettelenül zuhant a földre.

Ezer közül megismerte volna ezt a hangot. Nyomban forrása felé kapta tekintetét: Vilmos egyenes háttal ült hatalmas harci ménje nyergében, s még mindig hajadonfőtt harcok, hogy katonái tz mutatják ismerősök. Az angolok rohamra indultak! Tartóztasd fel őket! A szászok akkor vesztették el a csatát, mikor megtámadták a rendezetlenül visszavonuló ellenséget.

A mozgékonyabb normann csapatok szembefordultak velük és lekaszabolták vagy lenyilazták őket.

tz mutatják ismerősök

Most Vilmos katonái nyomultak előre, hogy megsemmisítő csapást mérjenek az ellenségre. Harold halott! A szász király halott! Nem tudni, hogy történt — bár később sokan állították, nyílvessző fúródott a szemébe, s a halálos sebet kapott uralkodót a megvadult normannok cafatokra tépték —, de tény, hogy Harold a hosszú, véres csata után holtan maradt a harcmezőn.

A szász védelem, melyet nem törhetett meg fegyver, erő, vér és tz mutatják ismerősök, perceken belül összeomlott. Harold Godwinson, a szász király, halott.

Tech: Hat ismerős, akit jobb törölni a Facebookról | bartalesrabbkft.hu

Alaric mindig szerette és csodálta Haroldot, s most nem érzett diadalt, a győzelem bódító mámorát — csak fájdalmat. Fájdalmat és keserűséget.

tz mutatják ismerősök

Mert tudta, ez csak a kezdet. A sűrű erdők, buja mezők és termékeny földek mind áldozatul esnek Vilmos fosztogató katonáinak, mohó zsoldosainak.

exindex - interjú

Embereink üldözőbe vették őket, de csapda volt! Amikor a meredek hegyoldalon lovaik megcsúsztak, s a földre zuhantak, a szászok előtörtek rejtekükből, s megtámadták őket.

A vezérüket sikerült sarokba szorítanunk, de úgy vív, mint az ördög, s nem hajlandó megadni magát. Alaric megfordította lovát, s a szoros felé vágtatott.

A meredély előtt leszállt nyergéből, s kivont karddal, gyalogosan folytatta útját, hogy csatlakozzon katonáihoz a harcban. A normann és breton túlerő végül megtörte a szászok ellenállását. A túlélők menekülni próbáltak vagy kegyelemért könyörögtek.

tz mutatják ismerősök

Többen próbálták megölni. Most mind holtan vagy sebesülten fekszenek Alaric füttyentett lovának, nyeregbe szállt, s a tölgyhöz ügetett. A szász harcos bőrpáncélt viselt és maszkot, mint legtöbb bajtársa.

Betűméret:

Tíz, tetőtől talpig páncélba öltözött, állig felfegyverzett normann vette körül, de egy sem mert öt lépésnél közelebb menni hozzá. Aztán hirtelen egyikük mégis előretört hatalmas kardjával.

tz mutatják ismerősök

Nem akarta megölni a harcost — elege volt már a vérontásból —, de úgy vélte, muszáj megállítania, mielőtt legjobb emberei áldozatul esnek halálos kardjának. Lova véknyába vágta sarkát, s kivont karddal rontott ellenfelének.

A védő ügyesen hárította a csapást. Az acélpengék egymásnak feszültek, s egy örökkévalóságnak tűnő pillanatig egyik harcos sem mozdult. Aztán Alaric előrelendült, s a szász kard csillámló üstökösként repült a magasba. A gróf következő csapásától a harcos hátrazuhant a földre.

Olvasási mód:

Nem pattant fel — nyugodtan várta az utolsó, halálos csapást. Alaric az elesett vitéz mellé léptetett lovával. Lehajolt, s véres kardját a torkának szegezte. A harcos néma maradt. A gróf nehéz páncélzata ellenére fürgén lepattant a nyeregből. Áldozata fölé hajolt, hogy letépje arcáról a bőrmaszkot. Alaric mozdulatlanná dermedt döbbenetében.

Ismerős Arcok - Játsszuk el!

A hang lágy volt, dallamos, kellemes. Egy nő hangja. Egy nőé, akit jól ismert. Aki hiába volt fegyvertelen és kiszolgáltatott, még mindig küzdött ellene: ütötte, rúgta, ahol érte. Alaricnak minden erejére tz mutatják ismerősök volt, hogy lefogja. Végül aztán megragadta tarkójánál a vékony zsineget, és letépte arcáról a maszkot. A lány megpróbált felállni. Alaric elvigyorodott, s csizmás lábával rálépett ébenfekete, hosszú tincsére, mely szorosan összefont hajából szabadult ki.

Érdekesbejegyzések