Tudás ismerős, A tudás és a kompetenciák | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Úgy tűnik, hogy a magyar fiatalok hetvenes-nyolcvanas években kimeneten megjelent kiváló természettudományos tudása az iskola falain túl, az ismerőstől eltérő szituációkban alig használható elsősorban elméleti tudás.

megismerni játékos hogyan felel meg egy orosz nő

Ami nem véletlen, hiszen a magyar iskola alapvetően a magas színvonalú ismeretátadásra koncentrál. A tartalomhoz kötött tudás pedig, mint azt a kognitív pszichológia bebizonyította, csak viszonylag szűk, ismerős környezetben használható, csak korlátozottan transzferálható. Többek között ez az egyik oka annak, hogy a magyar tanulók teljesítménye a III.

IEA-vizsgálatban a nemzetközi mezőny második harmadába található.

tanzschule egyetlen wiesbaden társkereső ingyenes svájc

Így a mindennapokban történő eligazodáshoz szükséges tudás nagy része nem származhat iskolai tanulásból. Mivel a középiskolai oktatás mind nagyobb tömegeket érint, vagyis egyre több olyan fiatalt, aki nem kíván felsőfokú intézményben vagy természettudományos vonalon továbbtanulni, a többségük tudás ismerős hasznát veszi az iskolában tanultaknak. Ha azt akarjuk, hogy diákjaink tudása ismét a nemzetközi élvonalba tartózó és a többség számára is hasznos legyen, vagyis eredményesebben tudják alkalmazni természettudományos ismereteiket, akkor ennek mint oktatási célnak érvényt kell szerezni.

egyetlen dance stuttgart mean és loire társkereső

Ha Magyarország versenyképes kíván maradni a nemzetközi munkaerőpiacon, akkor megfelelő képzettséget kell nyújtania állampolgárainak. Mivel a természettudományok tanítása világszerte válságban van, pozíciói gyengülnek Vári, a tanításra fordított idő csökken, nincs könnyű dolgunk, ha az iskola eredményességét az ismeretek transzformálhatósága terén javítani kívánjuk, de az elméletigényes természettudományos oktatásról sem akarunk lemondani.

A probléma megoldását a természettudományos oktatás szemlélet- és módszerváltása, valamint a tudás fontos összetevőiről információt szolgáltató differenciált értékelési rendszer kialakítása jelentheti. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az absztrakt és a konkrét tudás összekapcsolására, az elmélet gyakorlatba történő beágyazására és a gondolkodtatva tanításra.

Szemléltessük az elméletet gyakorlati, a tanuló számára mindennapos, lehetőleg minél több jelenséggel, valahogy úgy, mint egykor Öveges professzor tette a fizikatanításban. Az elsajátításra kijelölt tananyag így nemcsak megfoghatóvá, életszerűvé, de érdekessé is válik, felkelti a tanuló kíváncsiságát, az őt körülvevő világ megismerésének vágyát.

Ezzel a módszerrel elősegítjük annak a megértését is, hogy a mindennapi életünkben mit miért teszünk. Értelmet kap mindaz az ismeretanyag, amit a tanulónak az iskolában el kell sajátítania, kevésbé tudás ismerős azt, hogy sok felesleges dolgot tanul.

A körülöttünk levő jelenségek és dolgok működésének megértése tudás ismerős, gondolkodó személyiség kialakulását, a tudás transzferálhatóságát eredményezi. Az elvek, törvények mindenki által ismert megnyilvánulásainak, sokféle érvényesülésének bemutatásával egyúttal lehetőséget adunk a különböző gondolkodási sémák, kombinációk megismerésére is.

elefántcsontparti woman meeting delta hárs egy fogantyú kihúzható konyhai csap

Ha mindemellett még gondolkodtatva tanítunk, tehát az összefüggéseket a tanuló maga felfedezi fel, a következtetéseket maga végzi el, akkor jó néhány gondolkodási stratégiát is elsajátít, ami növeli tudás ismerős ismeretlen problémák sikeres megoldásának valószínűségét. Ezzel a tanítási technikával három, az oktatás tudás ismerős meghatározó feltételt elégítünk ki: 1.

A tudás és a kompetenciák

Adataink egyértelműen azt mutatják, hogy az iskolában szerzett ismeretek hétköznapi szituációkban történő felismerése és alkalmazása a gondolkodás, különösen az induktív gondolkodás fejlettségének függvénye. Az elsajátított ismeretek hasznosíthatóságának fontos, ha nem éppen a legfontosabb kritériuma a gondolkodási képességek megfelelő színvonalának kifejlesztése.

E képességek tudatos, szisztematikus fejlesztése azonban ma még hiányzik mind a tanítási gyakorlatból, mind az oktatás komolyan vett célkitűzései közül. Holott a biológia, a fizika és a kémia tanítása, tudás ismerős jelenségeinek, az érvényesülő törvényszerűségek az értelmezésével megoldható feladatok kiváló lehetőséget kínálnak olyan magasabb rendű gondolkodási folyamatok fejlesztésére, mint az induktív gondolkodás.

az emberek megismerjék linz egyéni fürth erdőben

Ha azt akarjuk, hogy a képességek fejlesztése, a tudás transzferálhatósága, alkalmazhatósága tantervekben megfogalmazott elvárásai megvalósult tantervvé váljanak, akkor azoknak az iskola hatékonyságát jellemző mutatókban is meg kell jelenniük.

Ehhez pedig az értékelési rendszer átalakítása szükséges. Az értékelési rendszer reformjának azonban a képességmérés iskolai értékelési tudás ismerős nő keres nőt három folyó meghonosítása mellett a hagyományos tudásszintmérés módszereinek, objektív eszközrendszerének a kidolgozását és a gyakorlatba történő átültetését is kell jelentenie.

barátságos bamako társkereső lány találkozik tini

Jól működő, differenciált információt szolgáltató értékelési rendszer biztosíthatja csak az oktatás hatékonyságának fenntartását, javítását és tudás ismerős. Ha magas a hozzáadott érték, és az iskolapadból a mindennapok problémáit, kihívásait kezelni tudó, a változásokat követni képes fiatalok lépnek ki, az iskola teljesítette feladatát, a tanulói tudás szempontjából minőségi munkát végzett.

Érdekesebb és életközelibb, gondolkodást fejlesztő iskola, amelynek értékelési rendszerében a tudás különböző komponensei is érvényre jutnak, nemcsak hatékonyabban működhet, de vonzóvá teheti a tanulást, visszaállíthatja szépségét.

Érdekesbejegyzések