Tananyag, hogy megfeleljen

IWitness Magyarul | IWitness - Education through Genocide Testimony

Tananyag Tananyag felépítése A jelenlegi rendszerekben a tananyagok legkisebb építő elemei a tananyagelemek. Ez a tartalom legkisebb, tovább nem osztható elemi része, mely tulajdonképpen egy állomány. Lehet egy szöveges állomány, kép, hanganyag, videó, vagy esetleg animáció is.

tananyag, hogy megfeleljen kiwi társkereső

A tananyagelemekből összeálló egységet, melyeket a tananyag és tanulásmenedzsment rendszerek önállóan kezelnek, megosztható tartalomobjektumnak nevezzük. A megosztható tartalomobjektumokból álló, logikailag összetartozó tananyag leckének nevezzük. Ez megfelel egy tankönyv egy fejezetének vagy leckéjének. Egyes rendszerek modulnak nevezik a leckét, de általában a modul több leckéből álló önállóan is alkalmazható tananyagrész.

Egy vagy több modulból alkothatunk egy kurzust, amely megfelel egy tankönyvnek, tantárgynak vagy egy tanfolyamnak. Több összetartozó kurzusból álló egységet képzési programnak hívunk. Célja általában egy adott végzettséghez vagy képesítéshez tartozó tanfolyamok egymáshoz rendelése.

A keretrendszerek különböző megoldásokat hogy megfeleljen a tanulási folyamat szabályozására.

Tananyag felépítése

Vannak olyan keretrendszerek is, tananyag nem foglalkoznak az egyes kurzuselemek előfeltételeivel, hanem csak a tartalmat egy strukturált módon tárják a hallgatók elé. Az oktatási folyamat tervezésekor figyelembe kell venni ezeknek a keretrendszereknek az ilyen jellegű szolgáltatásait.

Tananyag legjobb az lenne, ha olyan keretrendszert használhatunk, amely megvalósítja az IMS Learning Design specifikációt.

tananyag, hogy megfeleljen keresek női tunézia

A célja egy eseményvezérelt tanulási folyamat megvalósítása. Ezeknek az összeállított tananyagoknak el kell jutni a felhasználókig, vagyis a tanulni vágyókig.

A mai webes hogy megfeleljen keretrendszerek mindegyike támogatja a tananyagok közzétételét HTML formátumban. Ezen kívül a kurzusokban elhelyezhetünk még külső oldalt, tetszőleges állományt vagy képeket. A rendszerek nagy része rendelkezik saját HTML szerkesztővel is, tehát külső programok segítsége nélkül tudunk tananyagot létrehozni, szerkeszteni és módosítani.

A használhatóságot nagyban segíti, ha a különböző állományokat értelmezni is tudja a rendszer. Például, ha a szöveges állományokban tudunk keresni, a multimédiás anyagokat le tudjuk játszani külön lejátszó nélkül, stb. Továbbá nagyon fontos, hogy a szabványos tananyagokat tananyag módon tudja lejátszani a rendszer, mert ha ez nem valósul meg, akkor sérül az átjárhatóság.

Meg kell ragadni hogy megfeleljen hallgatók figyelmét, szinten kell tartani a hallgatók érdeklődést, megfelelő időközönként visszatérni a tananyag lényeges részeire, be kell iktatni elektronikus számonkéréseket stb. Ahhoz, hogy az elektronikus tananyag, megfeleljen az elvárásoknak, a fejlesztés során több fontos szempontot is szem előtt kell tartani. A tananyag strukturálása, felépítése: megfelelően kidolgozott szerkezet révén tárja a hallgatók elé az alapvető információkat, mutassa be a cél és követelményrendszert, aktivizálva vezesse végig a tananyagon, adjon mintapéldákat, gyakorolási lehetőséget, és kérjen számon. A hallgatók világosan lássák át, hogy milyen lépésekben tananyag el a tananyagot.

Távolabbi cél lehetne az, hogy az e-learning hogy megfeleljen importáljanak egy szabványos tananyagszerkesztőt. Ezen kívül fontos lehet még, hogy a különböző tananyagokhoz különféle metaadatokat rendeljünk, ami nem része magának a tananyagnak, hanem csak információt hordoz róla például: a szerző, a tananyag hogy megfeleljen leírása, terjesztés-publikálás módja, a tanulási stílus, nehézségi fok, előfeltételek.

Annak ellenére, hogy a mai e-learning tananyagok nem csak szövegből állnak a fő ismeretközvetítés még mindig ebben a formában valósul meg.

tananyag, hogy megfeleljen keres hajadon lányok

De ez a szöveg funkcióját illetően különbözik a hagyományos- és a távoktatási tankönyvek szövegétől. A hagyományos tananyagok esetében a tankönyv és tananyag munkafüzet csak tananyag a tanár által az órákon átadott ismeretanyagot.

tananyag, hogy megfeleljen kérdések megismerni találkozó

Ebben az esetben nagyon fontos az állandó tanári jelenlét és a személyes kapcsolat. A távoktatást szolgáló írott szövegek esetén már nem jelenik meg a személyes kapcsolat, a tanári támogatás, tananyag magyarázás.

A távoktatás tanulóközpontú, a tankönyv szerepe ennek megfelelően megváltozik, jelentősége növekszik. Ebben az esetben a tankönyv tananyag a tananyag megtanulásához szükséges tanári instrukciókat.

Látták: Átírás 1 3. Keretrendszer értékelésének szempontjai: I. Jogszabályi akkreditációs szempontok, melyek annak vizsgálatára irányulnak a komplex tanulásmenedzsment rendszer az általa futtatott tananyaggal együtt teljesíti-e a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat. Technológiai akkreditációs szempontok, melyek annak vizsgálatára irányulnak, hogy a komplex tanulásmenedzsment rendszer alkalmas-e a futtatott tananyagokkal a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon történő technológiai együttműködésre, a hatósági előírások teljesítésének garantálására, a rendszer kellően zárt-e hogy megfeleljen manipuláció megakadályozására és általános technológiai megoldása alkalmas-e a tananyag elvárások teljesítésére.

Tananyag következik, hogy az írott szövegnek más a helye, a funkciója, a szerkezete és részben a tartalma is, mint a hagyományos, jelenléti oktatás esetében. A távoktatási nyomtatott tananyagok jellegzetes szövegtípusai: tanulóknak tananyag útmutató learner guide Ez a rész tartalmazza a tanuláshoz kapcsolódó forrásokat, a tananyag elsajátításához szükséges előfeltételeket, a kapcsolattartás módját, az adminisztráció módját. Továbbá itt jelennek meg azok a segédeszközök, elemek, melyek a folyamatos motivációt és a figyelem fenntartását biztosítják.

Elsősorban tanácsok, ajánlások, instrukciók. hogy megfeleljen

Account Options

Ezek egy része beépül hogy megfeleljen tananyag szövegébe, de elképzelhető, hogy a tananyag elején tömbösítve, általánosan kerül elhelyezésre. Tartalmi tagolás Bevezető A bevezetőben érdemes leírni, hogy mik az adott kurzus célkitűzései, a tananyag tartalmának tömör összefoglalását, logikai szerkezetét.

A tananyagkészítő szemléletét a hogy megfeleljen kapcsolatban. A tananyag tagolását, felépítését. Továbbá a tananyag megértéséhez szükséges előfeltételeket, előzetes ismereteket és kompetenciákat.

tananyag, hogy megfeleljen mentális betegség társkereső

A hogy megfeleljen elsajátításának eredményeképpen kialakuló új tudás és kompetenciák ismertetése. Egy vagy több tanulási ütemtervet is tartalmazhat, az általános társkereső walsrode tanácsok és útmutatók mellett.

Ebben a részben társkereső oldalak kongó brazzaville a tananyagban lévő feladatok, kérdések típusai s ezekre adott válaszokra vonatkozó megkötések. A válaszok formai követelménye, az értékelés formája. Továbbá itt adható meg a szövegben előforduló jelölések, ikonok értelmezése.

Modulok eleje A modulok elején ajánlott elhelyezni egy rövid bevezetőt, mely leírja hogy mi a modul elsajátításának a célja, értelme. Leírja melyek azok a kérdések melyekre a modul tartalmazza a választ. Bemutatja, hogy melyek azok az ismeretek, kompetenciák, melyek a modul elsajátítása során a tanulóban kialakulnak.

Tartalmazza a modul felépítésének logikai tagolását, belső összefüggéseit és a modul részletes, pontokba foglalt tartalmát. Modulok vége Minden modul végén ajánlott elkészíteni egy rövid összefoglalást, hogy miről szólt a modul, mi a tananyag értelme és hogy az új ismeretek hogyan kapcsolódnak ez eddigi ismeretekhez és a következő modulhoz.

Továbbá elhelyezhetünk önellenőrző kérdéseket, feladatokat, melyek segítségével a tanulók ellenőrizhetik a tudásukat a modul témájában. És egy jó tananyagban megtaláljuk azokat a hivatkozásokat amelyek az érdeklődő tanulókat az adott témában továbbvezetik vagy egyéb más kapcsolódó anyagokra hivatkoznak. Leckék A legfontosabb maga a törzsszöveg, melyet nem emelünk ki semmilyen tipográfiai eszközzel.

Továbbá a tananyagban az alábbi típusokat emeljük ki különböző tipográfiai jelölésekkel: kiemelés, a hogy megfeleljen részek jelölése definíció, fontosabb fogalmak értelmezése tananyag, aminek el kell különülnie a tananyag szövegétől megoldás, ennek meg a feladat szövegének formájától kell példa, a könnyebb átláthatóság miatt a példákra is külön jelölést hogy megfeleljen hivatkozás, egyéb dokumentumokra hivatkozó szövegrészeket is külön jelöljük Ezek a jelölések a legtöbb tananyag esetében tananyag.

Ha ennél sokkal többféle jelölést használunk, az már inkább rontja a tananyag átláthatóságát.

Érdekesbejegyzések