Szabad találkozik, és közötti beszélgetés házas, Férfiak vallanak: Miért jobb a más nőjével?

Csoport beszélgetés | Dr. Tomka Ferenc

Csoport beszélgetés

Jegyesi beszélgetés anyaga — a hitet gyakorló párok számára A következőkben egy jegyesi beszélgetés-sorozat anyagát közöljük, öt találkozásban, a hit alapjait már elsajátított személyek számára.

A hitben kevéssé járatos vagy járatlan szülők felkészítésére hoztunk már példát a keresztségről szóló fejezetben. Annak analógiájára megszerkeszthető a beszélgetés-sorozat — a hit alapjairól — a hittel ismerkedő jegyesek számára is. A házasságról szóló témákat aztán vehetjük az alábbi összefoglalásból.

Kislánya ugyanis azt a mintát viszi tovább, amit tőle lát — egyebek mellett erről is beszélt a csalad. Őrzi még a békepoharakat? Ezeket este szoktuk elővenni a férjemmel, és mindig volt is rá valami apropó. Mindketten nagyon sokat dolgoztunk, amikor hazaértünk, volt mit megbeszélnünk. A férjem nem szeretett részt venni a házimunkában, viszont volt sok-sok ügy, amit biztosan ő intézett.

Találkozás — Ismerkedés. A felbonthatatlan szabad találkozik Bevezető kérdés: a Hívjuk meg őket: Mutatkozzanak be bemutathatják egymást is a csoportnak egy-két mondatban: mi az, amit megszerettem a másikban.

Hogyan készültök a házasságra? Nagyobb létszámú felkészüléseken a jelenlevőket a beszélgetések alkalmával bontsuk fős csoportokra, ha van alkalmas beszélgetés-vezető a befogadó csoportból. Racionális szempontok A házasság egysége, felbonthatatlansága mélyen hívő jegyeseknek kevésbé kell ezt igazolni A szerelemben az ember mély élményei jelennek meg: szeretettség, elfogadás, megértés, lelki egység amelybe kapcsolódik a testi egység távlata.

Erre szeretnének szövetséget kötni.

Bagdy Emőke: „Egy párkapcsolatban két bolygó találkozik, természetes az ütközés”

Isten engem úgy segéljen! Tudják, mire tesznek ígéretet! A jegyesi szabad találkozik abban is segítségükre van, hogy felkészülhessenek ezeknek az esküknek-ígéreteiknek felelős kimondására. A házasság első lényegi tulajdonsága: hogy egy férfi és egy nő életre szólóan és visszavonhatatlanul kölcsönösen egymásnak adja át magát. Egy férfi és egy nő: Az állatoknál a két nem kapcsolata kizárólag az utódok létrehozását célozza; az embernél a házasság elmélyült személyes találkozást jelent, amelyben az egyén egész valóját feltárja házastársa előtt, s amelynek gyümölcse a gyermek.

Egy ilyen szintű kölcsönös testi-lelki átadás magában foglalja a kizárólagosságot. Életre szólóan: — «Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza» — mondja a Szentírás Mt 19,6.

Ezzel szemben ma nemcsak egyes filmek, előadások, könyvek teszik kérdésessé, hogy a házasság felbonthatatlan kötelék, hanem a hétköznapi élet, a kör­nyezetünkben felbomlott házasságok tömege is.

bauer ismerősök

Az szabad találkozik megalapozatlan együttélés — a szó teljes értelmében — házasságnak sem nevezhető. A felbomlott ún. Ilyenkor még mindig meg kell kísérelni a lelkipásztorral való beszélgetést vagy családi tanácsadást, terápiát… De anélkül, hogy a sajátos eseteket részleteznénk, lássuk vajon helyes-e a fenti elv, amely szerint a házasság életre szóló kötelék.

Kérdezzék meg magukat, vajon két egymást szerető jegyes indulhat-e más elhatározással a házasságba? Ellenkező esetben létrejöhet-e a bizalom? Az együttjárás és a jegyesség az az idő, amikor a fiataloknak véglegesen meg kell ismerniük egymást annyira, hogy el tudják dönteni, akarnak-e egy életen át egymással élni. A házasságkötés ennek az elhatározásnak megpecsételése: az életre szóló hűség kölcsönös kinyilvánítása. A válást — az esetek többségében — legalább az egyik fél és a gyermekek egy egész életen át sínylik.

A valóságban többnyire mérhetetlen önzésről van szó. Az-e amely mindenkin átgázol, hogy saját ösztöneit kielégítse? Vagy az, amely feltámadt szerelmi ösztönét legyőzve tud hűséges maradni? A válóperek anyagát elemezve a szakemberek rámutatnak: a A válás leggyakoribb oka, hogy elromlik, vagy igazán létre sem jön a mély kommunikáció köztük.

A szeretet adni akar.

9 téma, amit minden párnak át kéne beszélnie, mielőtt házasságot köt

Viszont ha valaki szereti házastársát, akkor képes lemondani érte saját élvezetéről is, képes fegyelmezni magát — érzelmi, szexuális életében is —, ahogy azt a házastárs iránti szeretet megkívánja. Teológiai tanítás Általános : Örök hűségre, szeretetre vágyunk. Néhányan kétségbe vonják, lehet-e életreszóló ígéretet tenni egymásnak. Örök hűség csak örök értékekre épülhet.

A hívő Istenben találja meg a Végtelen Szeretet, Igazság titkát. A Végtelen Szeretet, Hűség, Igazság sejtése általában közösen vallott érték a nem vallásos jegyes számára is. A vallásos pár erőforrása a napi közös ima, illetve az Isten-kapcsolat. Az esti imában lecsendesülnek a nap hullámai, feszültségei; a Végtelen Szeretet és Igazság fényében észrevesszük szabad találkozik gyengeségeinket, és új szemmel látjuk egymást.

Ő az a Harmadik a házasságukban, Akiben tökéletesen megbíznak, Aki elé odaviszik gondjaikat és egymás miatti fájdalmaikat is. És Ő az, akitől napról napra erőt kapnak, hogy újra teljes szeretettel tudjanak fordulni egymás felé. Ez a házasság szentségének lényegi eleme. A házasság szentségéről: Minden vallás, minden társadalom ünnepel bizonyos életfordulókat.

Nem követem Szerzőim Az is tény, hogy a hosszú távú párkapcsolatokban a barátság rész igen fontos az intimitás, gazdasági egység, a napi praktikus együttműködés és a szexualitás mellett. A kölcsönös bizalom is része a barátságnak a férj és feleség között, ezt is jó figyelembe venni.

A hívő ember érzi, hogy létezik a Végtelen Szeretet. Életében és életfordulóiban Hozzá fordul — az Ő erejét kéri. Minden szentségnek van egy jele — pl. De imánk, Istenhez forduló kérésünk jelképe: Ezért válik naggyá. De csak abban, aki hittel fogadja, aki a hitét fejezi ki a jel által. Ha hittel vesszük a jelet: azaz hisszük, hogy Isten erejével, áldásával válaszol kérésünkre. A házasság szentségét a jegyesek egymásnak szolgáltatják ki.

Keresztségi kegyelmükből fakadóan képesek erre. Isten és az Egyház színe előtt kifejezik életre szóló egymásnak adásukat: Jézusban, a Szentháromságban, az egyházi közösségben szabad találkozik és erre kérik, és kapják Isten áldását. Azt jelenti, hogy ha Jézus nevében maradnak együtt, Jézus maguk között lesz, Ő fogja magukat össze az Egyházban.

Életük különböző helyzeteikben érezni fogják az Ő jelenlétét: és közötti beszélgetés házas pillanataihoz adott kegyelmét. A két személy mindig különböző marad: A Végtelen Szeretet az, aki mindkettejüket fenntartás nélkül, és mindig újra elfogadja — és Akiben ők is mindig újra egymásra találhatnak.

A házasságkötésben ezért is áll az ember Isten elé: a Végtelen Szeretet Isten segítségét, erejét kérik; hogy Benne, Általa legyenek képesek egyek maradni, és az ebből fakadó szeretetet tudják adni gyermekeiknek. Ezt egy kis rajzzal is szemléltethetjük. Vázlat-rajz: a férfi — és a nő — Istenben Jézusban találja meg egységét Életre szóló tanács: Minden este próbáljanak legalább 10 perc csendben Jézus elé térdelni, s Vele hálát adni napjukért, bocsánatot kérni hibáikért.

Ennek befejezéséül elmondhatják a Miatyánkot bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk… Egy házaspárt a lelki- vagy isteni élmények kapcsolhatnak igazán össze, amelyeknek fénye az imában ragyog fel és közötti beszélgetés házas. Gyakran, ha elkezdünk beszélgetni, a nap idegességéből, rohanásából szólalunk meg, és ezzel fájdalmat okozunk egymásnak. A csendben, az imában személyiségünk legmélyebb rétegeibe hatolhatunk.

Szabad találkozik módon könnyebben felfedezzük saját hibáinkat, és megsejtjük párunk érzéseit is. Ezután mélyebb beszélgetés születhet köztünk. A napi esti elcsendesülést, a nap átgondolását, a helyzetek új szemmel látásának gyakorlását ezért ajánlják a pszichológusok is. Biztos Út 7.

Huszonnégy

Tegyenek így, ha külön vannak, és akkor is, ha együtt töltenek egy estét. Elkötelezettek: Próbálják elhatározni, hogy úgy akarják élni jegyességüket, hogy Jézus maguk között lehessen. Próbáljanak úgy találkozni, hogy az Ő nevében jönnek össze, és Vele tervezzék házasságuk jövőjét!

Az imádság szerepe a házasságban. A közös beszélgetés még inkább a közös ima a legnagyobb összekötő kapocs. Eközben — ha az ima igazi — akaratlanul is eszünkbe jut, mivel bántottuk meg egymást, s erőt kapunk az újrakezdésre. Ilyen csend után osszák meg egymással, mit történt lelkükben a nap folyamán, mit tettek szeretetből, hol találkoztak Istennel.

Gabriel Calvo atya üzenete a házaspároknak

A házastársi kapcsolat élőn tartásának fontos eszköze: hogy egy -két hetente legyen egy estéjük, amelyen nem a feladatokról beszélgetnek, hanem saját lelkük örömeiről és fájdalmairól. Éltető erő, ha havonta sikerül egy pihenő napot együtt tölteniük. Különös ajándék, ha eközben valaki vigyáz a gyermekekre, de ha ez nem megoldható, akkor a gyermekekkel együtt menjenek el, és biztosítsanak időt a beszélgetésre. A közös ima minimális formája: esténként egy közös csend, és hálaadás a napért, majd közös Miatyánk elmondása — ha át tudjuk élni az ima mondanivalóját pl.

Egy amerikai házassági felmérés eredménye: A polgárilag megkötött házasságok közül és közötti beszélgetés házas második, a templomban kötött ugyan sokszor csak formálisan házasságok közül minden harmadik válással végződik. Ahol a házasok mindketten járnak templomba, minden ötvenedik, ahol naponta együtt imádkoznak, csak minden kétezredik házasság bomlik fel. Találkozás — Egység és szexualitás a házasságban a Beszélgetés.

Ha többen vannak: csoportokban. Sikerült, amikor külön voltak? És közötti beszélgetés házas amikor szabad találkozik voltak? Elkötelezettek: Sikerült legalább néha Jézus szabad találkozik összejönniük? Két ember sosem teljesen egyforma Két szerelmest, összekapcsol a szerelem.

Jegyesi beszélgetés anyaga

Annál fontosabb időben megismerniük a köztük levő különbözőségeket, hogy ezeket harmóniába tudják hozni.

Az életünket-személyiségünket meghatározó tényezőket hozzuk magunkkal.

tehetetlen ember találkozik

Melyek a közösek, és melyek különbözőek. Szoktunk beszélni személyiség-típusokról. Van, aki érzékeny, türelmetlen, a másik flegma; van, aki rendszerető, míg a másik ellenkezőleg stb. Meg kell ismernünk egymás családját, hogy megismerhessük egymást.

Account Options

Meg kell tanulnunk elfogadni egymás múltját… c Krisztus-sors: Keresztény múltunk, neveltetésünk, meet kérje barátai, meggyőződésünk… Hogyan teremtünk harmóniát a köztünk már felfedezett, vagy a jövőben előkerülő különbözőségek között? Szentháromság és egység.

Hitben elkötelezetteknek!

párkeresés ingyen

Olvassuk el, Jn 17, Az emberben mély vágy él, hogy egy legyen azzal, akit szeret, miközben szeretne önmaga is maradni. A kereszténység a kapcsolat, a közösség buddhista menyasszonyok a Szentháromságban látja.

Érdekesbejegyzések