Ismerkedés cantal nők. BALZAC: CHABERT EZREDES ÉS MÁS ELBESZÉLÉSEK

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! Juliette Benzoni Hortense II. Virradat Hortense Párizsba szökik, hogy végre érvényt szerezzen az igazságnak. Itt találkozik egykori barátnőjével, az időközben Morosini grófnévá lett Feliciával, aki segítségére siet — jóllehet, ő is bajban van: titokzatos körülmények között eltűnt bátyja után kutat.

Közben ismerkedés cantal nők főváros forrong, kitör az as forradalom. Lajos Fülöp személyében ismerkedés cantal nők király kerül a trónra. Vajon ő igazságot szolgáltat Hortense-nak szülei gyilkosaival szemben?

S a kegyetlen Lauzargues márki miben mesterkedik?

Vajon lesz-e hősnőnknek elég bátorsága, hogy még egyszer visszatérjen ősi hajlékába, a félelmek és örömök földjére? Cahors-ban szállt fel erre a Toulouse felől érkező postakocsira, mely pontban hét órakor, fülsiketítő kürtszóval robogott be a volt Plátriére utcai postaállomás udvarára.

Ingyen megy színházba! Olyan nevetés és kiáltozás harsant fel, hogy leírásához a nyelv minden hangutánzó szava sem volna elégséges. Ha nekem úgy tetszik, hát madame Saquihoz viszem a társaságot. Mit ajánlottam fogadásomban? Egy előadást.

A lovak teste gőzölgött. Késve indultak Orléans-ból, mert elkeveredett egy postazsák, amely aztán nagy nehezen megkerült, de emiatt a kocsisok őrült vágtára fogták a lovakat egészen Párizsig. Mialatt a hajtók a bakról leugrálva elgémberedett tagjaikat nyújtóztatták, a fogatot pokrócokkal fölszerelkezett istállószolgák vették gondjaikba.

Ezalatt a postafiók alkalmazottai a küldemények átvétele ismerkedés cantal nők sürgölődtek, s a kocsit kifutófiúk és hordárok zsibongó hada rohanta meg, remélve, hogy sikerül kuncsaftokat szerezniük. Közben megállás nélkül sértegették egymást, kiabáltak, torzsalkodtak, s az általános hangzavart teherhordó taligák kolompolása és nyikorgó kerekek zaja tette teljessé.

Kapcsolódó termékek

Hortense a hatalmas lármától csaknem süketen, zúgó fejjel s a fáradtságtól szédelegve szállt le a kocsiról. Az egyik utastársa, egy amolyan fiatalos kinézésű, negyvenévesforma férfi, akiről messziről lerítt, ismerkedés cantal nők valaha katona lehetett, némán segédkezett neki.

Huszáros ismerkedés cantal nők viselt, és a Becsületrend vörös bokrétája virított használattól kifényesedett fekete felöltőjén, de katona múltjáról sokkal inkább a félzsoldból élők szegénysége, mintsem az előbbiek tanúskodtak.

Limoges-ban csatlakozott a postakocsi utasaihoz, s azóta egyetlen szót sem váltottak Hortense-szal. A kocsi másik két utasával ellentétben — a toulouse-i polgár és felesége elviselhetetlenül sokat fecsegett a katonatiszt mintha csak parancsra tenné, tiszteletben tartotta az utastársai kérdéseire csak ímmel-ámmal válaszolgató szőke fiatalasszony gyászát.

Egy idő után a toulouse-i házaspár békén hagyta. A tiszt beérte annyival, hogy reggel és este köszöntötte, majd a kezét nyújtva segített neki föl- ismerkedés cantal nők leszállni, ahogy az imént is. De az őrült iramú, véget érni nem akaró utazás alatt Hortense több alkalommal is észrevette, hogy a férfi szürke szeme az arcát fürkészi, noha a kalapjáról aláhulló fekete fátyol semmit sem engedett látni belőle.

Ebben a városban nem tartozom a befolyásos személyiségek közé, de ha mást nem is, a kíséretemet fölajánlhatom egy egyedülálló hölgynek… Hortense figyelmét nem kerülte el a férfi hangjának mély zengése s a belőle kiszűrődő leheletnyi keserűség.

Elmosolyodott a fátyla alatt. Megint valaki Napóleon nagy seregéből, aki képtelen megszokni a távlatok nélküli életet.

Account Options

Lekötelezne, ha hívna nekem egy fiákért. Egy perc sem telt belé; egy fiáker állt meg előtte, s a ismerkedés cantal nők már le is ugrott, hogy bepakolja Hortense könnyű poggyászát a kocsiba. Milyen címet mondjak a kocsisnak? A többit majd mondom.

CSAJOZÁS - EZT CSINÁLD HA NEM TUDSZ HOL ISMERKEDNI NŐKKEL! - REJTETT VIDEÓ + INTERJÚ

Duchamp odakiáltotta a kocsisnak a címet, majd a kalapját levéve ismét meghajolt: — Szolgálatára, asszonyom… — egy pillanatig tétovázott, aztán szinte szégyenlősen hozzátette —, ha netán segítségre… támaszra lenne szüksége, itt veszek ki szobát a közelben, a Rajna szállóban.

A férfi ajánlkozása meghatotta Hortense-t. Ennyire mélyen és szembetűnően gyötrődött volna, hogy ez az ismeretlen ismerkedés cantal nők a gyász és a némaság kettős fedezékén át is megsejtette? Hirtelen mozdulattal fölemelte a fátylát, hogy legalább egy ismerkedés cantal nők kifejezze az iránta érzett háláját.

Bár ne lenne igazam. Kérem, bocsássa meg a tapintatlanságomat. Isten óvja, madame Coudert… Csapj a lovak közé, kocsis! Az ezredes termetes alakját lassacskán elnyelte a postaszolgálat épületének magas előcsarnoka.

Hortense idegesen harapdálta az ajkát, még nem szokott hozzá, hogy Brémont doktor öregecske unokanővérének nevén szólítják. Az óvatosság ugyanis azt diktálta, hogy ezt a nevet kanyarítsák a Chaudes-Aigues-ben szerzett úti okmányra.

munkát keres franciaországban házvezetőnő

Ezúttal édes mindegy volt, hogy a neve hallatán hátrafordult-e, vagy sem, rajta kívül nem volt más a fiákerben. Fáradt sóhajjal dőlt neki a kopott, avíttság és por szagát árasztó üléshuzatnak, s közben utoljára idézte maga elé Duchamp ezredes alakját.

A váratlan figyelmesség, amellyel az ezredes Párizsba érkezésének első percében fordult felé, bátorságot öntött belé, és jóleső érzéssel töltötte el. Ez a szívmelengető pillanat egy másik, hasonló élményt idézett az emlékezetébe. Chaudes-Aigues-ben élte át, azon az éjszakán, amelyen a gyermekágyból még fel sem épülve, elmenekült Lauzarguesból, és szakadó esőben, úttalan utakon vágtatva, egyszer csak Brémont doktor házának ajtaján kopogtatott.

szász újság bautzen társkereső

S a doktor és családja gondolkodás nélkül a házába és szerető barátságába fogadta. Alig három hete történt, hogy azon a tragikus lauzargues-i éjszakán Jean, a farkasok ura eljött, hogy kiragadja őt a halál karmaiból, Hortense mégis úgy érezte, mintha száz év telt volna el, s mintha azzal egy időben, hogy Lauzargues tornyai egyre távolabb kerültek tőle a térben, időben is egyre nőtt volna a távolság, s az ott történtek végleg átkerültek volna az emlékek ködös világába. Talán mert lényének egy darabja ott ragadt, mint ahogy anyja szívének egy darabja is minden bizonnyal örökre odaveszett, amikor, ugyanúgy, mint ő, megszökött a kastélyból.

Furcsa, bonyolult és zavarba ejtő érzés volt ez.

Juliette Benzoni Hortense II. Virradat

Azt kellett volna kívánnia, bár a rémálmok sötét tárházát gazdagítanák az elmúlt hónapok eseményei, mert így a beköszöntő reggel végleg elűzhette volna őket az emlékezetéből. De Ő nem akart felejteni. Már-már gyávasággal vádolta önmagát, amiért megszökött, és cseppnyi félelmet sem érzett, ha a múltra gondolt. Bánatot viszont annál inkább, mely nyugtalanító, szorongató árnyat vetett a lelkére. Mintha Lauzargues-t elhagyva, énje kettéosztódott volna.

Két teljesen különböző nő bújna meg benne? Az egyik, aki nagybátyja s egyben apósa szégyenletes ajánlatát hallva — vagy a szeretője lesz, és akkor viszontláthatja a gyermeket, akit a születése másnapján elszakítottak tőle, vagy azonnal meghal, hogy az emberek azt hihessék, a tejláz végzett vele — rémülten elmenekült. S a másik, aki, ismerkedés cantal nők másként nem lehet, legalább gondolatban tovább élné a Jean iránt érzett szerelmét, a türkiz szobában, ahol a gyermekük született, ahol a rémület, de ismerkedés cantal nők szerelem, az öröm, a remény és a harag remegése is átjárta.

Akárhogy is, lényének jobbik fele ott maradt… Persze, ha valaki most azt mondaná neki, hogy ugyanúgy szerette Lauzargues-t, mint ahogy anyja, Victoire szerette, és hogy erősebb benne a honvágy, mint a gyűlölet, élénken tiltakozna. De tiltakozna akkor is, ha azt hallaná, hogy Párizs nem tudok találkozzunk a szülővárosa, ahol annyi gondtalan és boldog évet töltött el — lesz az a hely, ahol idegennek fogja érezni magát… Pedig csak az igazságot hallaná, és Hortense a lelke mélyén érezte ezt.

Párizs talajából kitépett gyökerei Auvergne földjébe fúrták be magukat, és szilárdan megkapaszkodtak benne. Az izmos ló vontatta fiáker gyorsan haladt, és elérte a körutak ragyogó szalagját, ahol a prefektúra alkalmazottai épp a nagy olajlámpásokat és a város első gázlámpáit gyújtották meg. Mikor a rosszul világított kis utcácskák után végre rátértek a körútra, a különbség meghökkentő volt. A körút ragyogó szalagként kanyargott végig XIV. Lajos Párizsának ismerkedés cantal nők, s fénye már-már az égig ért.

A hatalmas ablaktáblák mögül, melyeken keresztül látni lehetett a ismerkedés cantal nők vendégsereget, a színházak és kávéházak fényárja is csatlakozott a kocsiktól és lovasoktól forgalmas, széles sugárút ragyogásához. A sárgás ismerkedés cantal nők visszaverődött a hatalmas fák lombkoronájáról, melyek a nagy darab szegélykövek hosszú sorával együtt a gyalogosok territóriumát határolták.

mentális betegség társkereső

Ez idő tájt kezdődtek az előadások, és a landauerek1 megcsillanó ablaküvegei mögül itt egy női frizura bonyolult építménye, ott egy gyémánt fülönfüggő, amott strucctollak könnyű felhői, avagy csipkével díszített, üde színekben pompázó virágcsokrok villantak elő.

Néha feltűnt egy-egy tilbury 2 is, melyet szaténnal bélelt köpenyben, fejébe húzott kalappal és szivarozva fogott élénk vágtára valamely ficsúr, dölyfösen magasodva a törpévé ismerkedés cantal nők lovászfiú fölé, aki szalagcsokorral díszített abszurd kürtőkalapjában összekulcsolt karral ült mellette. A főváros kiváltságosai elindultak, hogy átmulassanak egy újabb, az előzőektől s a később jövőktől nem sokban különböző éjszakát.

Egy éjszakát, amelyben Hortense előkelő neve, szépsége és gazdagsága ellenére is furcsamód idegennek érezte magát. Sokkal több választotta el őt e boldog emberektől egy kocsi ajtajánál! A körút kivilágítása bántotta az Auvergne fölé boruló éjszakai égbolt látványához szokott szemét. S mialatt a kocsi a célja felé haladt, egyetlen vágy motozott benne, hogy viszontlássa a szülői házat, még akkor is, ha a kétévnyi lakatlanság miatt csak poros bútorok, fehér huzattal letakart fotelek, olajukból kifogyott lámpások és vetetlen ágyak fogadják majd.

Akkor is, ha nem számíthat gyöngéd fogadtatásra, akkor 1 A szó a Rajna-vidéki Landau város nevéből származik; négyüléses hintó, melynek tetőzete lehajtható.

flört austro

Érdekesbejegyzések