Egyetlen lakás volt láp,

Ki fizeti az ügyvédet ingatlanvásárláskor? - Lakáskultúra magazin

Minden benyújtott pályázat regisztrációs számot kap. A pályázat bontásának ideje: A pályázatok felbontása: A pályázatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró a pályázati dokumentációban megjelölt időpontban, közjegyző jelenlétében bontja fel.

Idei ingatlanpiaci érdekességek Panelnél 50 százalékos áralku is akadt Miközben akad olyan ingatlan, amelyet óta hirdetnek, az idén majdnem hétezer lakást egyetlen nap alatt eladtak.

A bontási eljárás nyilvános. A pályázatok felbontását jegyzőkönyv felvételével a Kiíró végzi. A pályázatok felbontásakor Kiíró a pályázó nevét felolvassa, a bontásról készült jegyzőkönyvben pedig a pályázó nevét, lakcímét, valamint a regisztrációs számát felveszi.

egyetlen lakás volt láp

A pályázatok értékelésének szempontjai, illetve az elbírálásnál alkalmazott pontrendszer: A jelentkezési lapon tett nyilatkozatok alapján a Kiíró által kategóriánként megállapított legtöbb pontot elért pályázók a pályázat Kiírójának felhívására kötelesek a tények fennállását dokumentumokkal igazolni.

Amennyiben a pályázó a jelentkezési lapon olyan nyilatkozatot tett, amelyet nem tud igazolni, a további lakáspályázatokon való részvételből 2 évre a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának döntése alapján kizárható. A pályázatok értékelése az alábbi szempontrendszer szerint történik: A pályázó életkora a pályázat benyújtásakor év 2 pont Ferencvárosi kötődés pont Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely igazol.

Növényi anyagból épült kunyhók Vízparti, bronzkori falusi házak rekonstrukciója Az emberiség szinte mindig épített valamilyen hajlékot a maga számára, ami védelemként szolgált a természet viszontagságai ellen.

Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont. Keresőképesség A pályázó a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik 1 pont A pályázóval együttköltöző személy a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül társkereső házasság legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik 1 pont Munkahely 3 pont A pályázó, vagy a vele együtt költöző személy Ferencvárosban dolgozik Lakáskérelem pont E körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év az érvényes lakáskérelmének benyújtása óta eltelt.

egyetlen lakás volt láp

A pályázatok értékelése Kiíró a beérkezett pályázatokat azok bontásától számított 15 naptári napon belül megvizsgálja. A Kiíró a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A pályázatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítása, tisztázása érdekében. A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja meg a pályázat eredményét és rangsorolja a pályázatokat.

egyetlen lakás volt láp

A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta. Egyetlen lakás volt láp a pályázatok vizsgálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a kategóriánként legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására, melyek az alábbiak lehetnek: 1.

Az igazolások csatolására vonatkozó felhívás átvételére június Az igazolások benyújtására egyetlen lakás volt láp felhívás alapján 2 június Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlási felhívások személyes átvételének elmulasztása a pályázónak felróható ok, ezért a Kiíró az igazolások benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat a benyújtott iratok alapján bírálja el.

egyetlen lakás volt láp

Érdekesbejegyzések