Egyetlen aargau találkozik. Új Pedagógiai Szemle június - Mit tanulhatunk Svájctól? - EPA

Torgyik Judit Mit tanulhatunk Svájctól?

Az 50 első randi - es romantikus film, fsz.

Svájcban a féléves pedagógus-továbbképzés lehetőséget teremt az új típusú — például IKT — kompetenciák fejlesztésére és a tanárok rekreációjára. Az iskolalátogatások tapasztalatai közül a szerző a szülők intenzív részvételét, a projektmódszer alkalmazását és a tanulók önértékelését emeli ki. Intenzív tanártovábbképzés Aarauban A svájci pedagógusok a nálunk megszokott tanár-továbbképzési formákhoz hasonló, rendszeres, hosszabb-rövidebb ideig tartó továbbképzéseken vesznek részt.

Ez önmagában még nem különösebben érdemleges ahhoz, hogy meg kelljen említeni.

  • Nő 180 cm keresés
  • SvájciSapka: szeptember

A tradicionális, jól ismert képzéseken egyetlen aargau találkozik azonban a svájci rendszernek van egy olyan pontja, amely számunkra is különösen érdekes lehet. Nevezetesen az, hogy a tanárok és a tanítók szakmai pályájuk során két alkalommal intenzív formában vesznek részt a tanártovábbképzésen.

Az állam által fizetett, kötelező képzés ezt nevezik Intensivweiterbildungnak egy teljes féléven keresztül tart, ez időtartamra megszakítják a megszokott oktatómunkát. Az említett továbbképzés nagy előnye, hogy az évekkel más esetben évtizedekkel korábban diplomát szerzett tanárok megújíthatják tudásukat, értesülnek a legújabb tudományos eredményekről, és a mindennapi pedagógiai munkát segítő praktikus ismeretek és elengedhetetlen kompetenciák birtokába jutnak. Majd a félév végén felfrissített tudással és új képességekkel felvértezve térnek vissza az iskolába.

A svájci tanulmányutam során két hétig alkalmam volt betekinteni ebbe a Semesterkursba. A féléves tanártovábbképzés szakmai-pedagógiai tartalma rendszerint egyetlen aargau találkozik nevelés, az oktatás és az iskolaügy aktuális kérdéseinek feldolgozása, reflektál a tanulás és a tanítás általános aspektusaira, foglalkozik a tanárszerep nehézségeivel, kihívásaival és megújulási lehetőségeivel, ugyanakkor alkalmat ad az egyes szaktárgyakat oktató tanárok számára didaktikai-metodikai szemléletváltásra is.

Spanyol Camino

A képzés helyszíni találkozón casablanca két olyan egyetlen aargau találkozik is magában foglal, amikor a pedagógusok nem a pedagógiai-pszichológiai ismereteiket bővítik, hanem tanítási szakjuknak megfelelő előadásokon és műhelymegbeszéléseken töltik az időt, ki-ki választhat a kurzust meghirdető felsőoktatási intézmény által kínált különböző témakörök közül.

Jelen esetben számítástechnikai készségeik fejlesztésére, sportolásra és a szakjuknak megfelelő témák elmélyítésére volt alkalmuk. A számítógép megfelelő színvonalú használata Svájcban is problémát okoz az idősebb kollégáknak, ezért megadják a lehetőséget a tanulásra, az IKT használatának elsajátítására, fél éven keresztül való gyakorlására, hiszen ma már minden Aargau kantonbeli alsó tagozatos tanteremben két-két PC-t találunk, amelyet a gyerekek bármikor használhatnak.

A folyamatos munkát a továbbképzés során több alkalommal ún. Egyetlen aargau találkozik féléves továbbképzésre az első jelentkezést a gyakorló pedagógusok a diploma megszerzése után minimum hat év elteltével nyújthatják be.

A kurzus középpontjában azok a pedagógiai témák állnak, amelyek az évek óta praktizáló tanárok és tanítók saját szakmai és személyes tapasztalataiból indulnak ki, azokra támaszkodnak a feldolgozás során, és felhasználják a jó gyakorlati tapasztalatokat. A jelentkezők számára felvételi vizsga nincs, így a szerencse és a véletlen dönti el, kik azok a kollégák a pályázók közül, akik az aktuálisan induló kurzus létszámát gyarapítani fogják.

A képzés húsz hétig tart, hétfőtől péntekig, félnapos elfoglaltságot jelent, és záródolgozattal fejeződik be. A továbbképzés első hetét csapatépítéssel töltik, amelynek során az addig egymásnak teljesen ismeretlen kollégák néhány nap alatt közeli jó ismerőssé válnak.

flört élő

A teamépítés háromnapos tréninggel indul, amikor a kurzus résztvevői elvonulnak a világ zaja elől rendszerint a svájci egyetlen aargau találkozik található egyik síparadicsombaitt kezdik egymás megismerését és a fél évig tartó közös munkát. A tréning közös kirándulással, játékkal, csoportfeladatokkal összekovácsolja a résztvevőket. A tanulás mellett mindvégig rendszeres kirándulásokkal, zenei programokkal és színházlátogatással, tárlatok megtekintésével szakítják meg a képzés folyamatát.

Belegondoltam abba, milyen jó lenne nálunk is egy hasonló intenzív, féléves továbbképzés.

Kórházban Többen kerestetek, hogy lassabban jönnek a posztok, mint régebben. Valóban így van, de ha ez ember nincs rendben, akkor vajmi kevés kedve van posztolgatni. Más megjegyezte, hogy kevesebb a személyes poszt, mint régen. Ez is igaz, de kissé belefáradtam már a jó magyar mentalitás kezelésébe, miszerint dögöljön meg a szomszéd tehene is.

A közoktatásban dolgozó pedagógusok egy jelentéktelennek korántsem mondható csoportja a múlt rendszerben szerezte diplomáját, amikor nem kevés ideológia vegyült a tudományos képzés menetébe és a tankönyvek lapjaira. Mindemellett fontos érv az is, hogy a világ s benne a pedagógia, az oktatási rendszer az elmúlt néhány évben rengeteget változott.

Cette fonction est temporairement bloquée

Ha csak néhány dolgot akarunk megemlíteni, akkor is több oldalt lehetne teleírni: NAT, kétszintű érettségi, szabad tankönyvválasztás, az információs és kommunikációs technológiák gyors előretörése, pedagógiai program és helyi tanterv írása, európai dimenzió az oktatásban, az idegen nyelvek ismeretének fontossága, tanári mobilitási programok megjelenése… stb.

Elgondolkodott már valaki azon a kérdésen, miként tudják ezeket a gyors változásokat megfelelő módon követni a pedagógusok? Hogyan tudnak mindezzel megbirkózni szakmailag, akár személyiségüket, mentálhigiénés egészségüket tekintve? Persze, mondhatják sokan, egyetlen aargau találkozik is bevezették a kötelező, rendszeres tanár-továbbképzési rendszert, azonban ennek során csupán egy-egy kiválasztott témakörről kapnak átfogó információkat a pedagógusok, komplex diplomamegújításra nem kerül sor.

A körülöttünk történt külső és belső változások mellett, amelyek egyetlen aargau találkozik igénybe vették a pedagógustársadalom alkalmazkodóképességét, az intenzív féléves tanártovábbképzés bevezetése hatalmas előnyt jelentene hazánk pedagógiai kultúrájának megújulása szempontjából mindenki számára, gyermeknek, szülőnek, iskolafenntartónak, aktívan dolgozó pedagógusnak egyaránt.

Iskolalátogatásaink tapasztalatai A svájci tanulmányút során több közoktatási intézményt volt alkalmunk meglátogatni Rudolf Steiner Schule, Aargau; Grundschule, Lenzburg; Kantonschule, Wettingen, Pestalozzi Schule, Aarau; Sekundarschule, Gränichenezáltal képet kaptunk az egyik legfejlettebb európai ország iskolai kultúrájáról és az egyes iskolák között fellelhető különbségekről is. A meglátogatott Waldorf-iskoláról felesleges szót ejtenem, hiszen lévén nemzetközi iskolamozgalom, a hazánkban megszokottakhoz hasonló koncepció és működés húzódik meg az intézmény mindennapjai mögött.

  1. Keresek női szárny
  2. Új Pedagógiai Szemle június - Mit tanulhatunk Svájctól? - EPA
  3. Oldal tini társkereső belgium
  4. Lantos Gábor

Talán a szülők intenzívebb és aktívabb részvételében rejlik komolyabb eltérés. Az édesanyák az ebéd elkészítésében is közreműködnek, beosztják, hogy melyik alkalommal ki egyetlen aargau találkozik főzni, az iskolai konyha az ő szervezésükben, általuk működik.

Az iskolák életébe betekintve az volt a benyomásunk, hogy a svájci osztálytermek gyerekközpontúak, jól felszereltek, tágasak, berendezésük jellege leginkább a hazai alternatív iskolák berendezéséhez hasonlítható. Például az órai tanulásra szánt tér mellett helye van a pihenésnek, a kikapcsolódásnak is, ezt a tanteremben hátul elhelyezett kanapé jelzi szinte minden egyetlen aargau találkozik.

Egyes iskolák Pestalozzi Schule, Aarau büszkén hirdetik pedagógiai küldetésnyilatkozatukat, amely mindenki számára jól elérhető helyen, nagyméretű vitrinben, óriásplakáton látható a folyosón elhelyezve. Mindez komolyan jelzi a demokratikus iskolavezetést, az iskolahasználók felé irányuló nyíltságot. Más intézmények a minőségbiztosítási rendszerükre büszkék, amelynek fő kedvezmény fórum, lényegi mondanivalóját, rövid kivonatát minden osztályteremben tábla hirdeti.

Szerkesztő:Misibacsi/elkészült szócikkeim

Egészében véve a meglátogatott öt különböző iskolában gyűjtött tapasztalataink alapján egyetlen aargau találkozik volt a benyomásunk, hogy a tanulók jóval nagyobb szabadságot kapnak, önállóságuk fejlesztésére minden szinten hangsúlyt helyeznek a pedagógusok. A szabadság megmutatkozik abban is, hogy a gyerekek sok esetben már első osztályban maguk javítják feladataikat a tanító által adott vagy előre gyártott javítókulcs alapján.

A tanítók elmondása szerint mindezt nagy örömmel és szívesen teszik. A diákok számos alkalommal csoportmunkában dolgoznak, vagy önálló feladatmegoldást végeznek a tanár közvetlen felügyelete nélkül. Svájcban a tanár által vezetett direkt oktatás mellett az indirekt nevelő hatásoknak is nagyon komoly szerepet szánnak. Az oktatás jóval inkább a belső motivációra, mint a külső motiváló erőkre épít. Megmutatkozik mindez abban is, hogy év közben nincs feleltetés és dolgozatírás, hanem bizonyos időszakonként vizsgát tesznek a diákok év közben is.

megismerni ragozás

Így a naplóban nem találunk jegyeket, csak a hiányzók és a jelen lévő diákok számát vezetik a tanárok napról napra.

A vizsgák eredményei nem nyilvánosak, arról mindenki maga kapja meg az egyetlen aargau találkozik, erről az osztálynapló nem tájékoztat. A gyerekek tehát nem a rossz jegyek elkerülése érdekében tanulnak, hanem alapjában véve belső érdeklődésükre alapozva s azt kihasználva szerveződik a tanulási folyamat az iskolában. A napi felelés, dolgozatírás nem okoz stresszt sem a gyerekeknek, sem pedig a szülőknek, nem teszi hektikussá mindennapjaikat, mindennek az egészség megőrzése, a kiegyensúlyozott életérzés szempontjából is fontos szerepe van.

  • Társkereső ingyen 50
  • Szerkesztő:Misibacsi/elkészült szócikkeim – Wikipédia

Megbíznak a gyerekekben, tudják, hogy akkor is tanulni fognak, ha nem kérik számon tőlük mindennap. A projektszemlélet, a projektben való gondolkodás kialakítása már kisgyermekkorban elkezdődik, aminek jótékony hatása a svájci tanulóknál megmutatkozik olyan képességek magas szintű fejlettségében, mint a másik emberre való odafigyelés, a tolerancia, a teammunkában való együttműködés képessége, kooperáció, egymás elfogadása, meghallgatása, tervezés-szervezés, a munka egyes lépéseinek logikus és átgondolt lebonyolítása, a pontos és precíz munkavégzés.

Az iskolában megvalósított projektfeladatok jelentős mértékben előkészítenek a majdani munkahelyi feladatok elvégzésére, a tender menyasszonyok egyetlen aargau találkozik együttműködésre, a projektmenedzsment módszertanának megtanulására.

A tanulók nem tesznek mást, mint amit a munkahelyen a jövőben tenni fognak, azonban mindezt alsó tagozattól gyakorolják.

Projektfeladatot megoldhatnak a diákok egyedül és csoportban is, ehhez fontos szempontrendszert kapnak a pedagógusoktól, akik a feladat célját, jellegét, a rendelkezésre álló időtartamot, az értékelés módját és szempontjait egyaránt előre tudatják a gyerekekkel.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A Wettingenben található Kantonschulé-ban a végzős gimnazista diákok órarendjének lényegi része a projektfoglalkozás, amely fél éven keresztül tart. A projektfoglalkozáshoz heti blokkosított órákhoz két pedagógus tartozik, az egyik az adott szak tanára, a másik pedagógia-pszichológia végzettséggel rendelkezik, ők irányítják a tanulók munkáját. A féléves munka eredményét az érettségi vizsgán mutatják be, majd itt értékelik. Így a diákság már kész munkával érkezik a vizsgára, ennek megvédése a csoportban együtt dolgozott diákok közös feladata.

A pedagógusok a félév elején egy hetet szánnak a projektmódszer gyakorlatközpontú megismertetésére, ekkor minden tanulónak elmagyarázzák a projektmunka lépéseit, megtanítják a projekttervezést, mentális térkép készítésének egyetlen aargau találkozik, majd csoportokat alkotnak, a tanulók közösen és önállóan témát választanak, és innen kezdve teljesen önállóan és szabadon, kreativitásukra építve dolgoznak.

A pedagógusok természetesen jelen vannak, ha szükséges, segítenek, a diákok azonban alapvetően képesek az önálló feladatmegoldásra, hiszen mindezt már alsó tagozattól gyakorolják. Míg nálunk a projektmunka még mindig nem természetes része az oktatásnak, addig ott elképzelhetetlen egy-egy iskola projektfeladatok rendszeres megoldása nélkül.

keres egy férfit, hogy tegyen meg mindent luxemburg

A meglátogatott osztályban az egyik tanulócsoport filmkészítésbe kezdett a hulladékokról, a másikban erdei sportnapot szerveztek, a harmadik gyerekkönyv készítését vállalta, a negyedik pedig a szegénységben élő gyerekek helyzetének javítására, segítésére talált ki akciót. A több hónapon keresztül folytatott munka végén, az érettségin a diákok ünnepélyes keretek közt mutatják be, prezentálják munkájuk eredményét.

A sok jó és pozitív tapasztalat mellett természetesen Svájcban is vannak problémák az iskolarendszer belső világában. Aktuálisan gondot jelent a bevándorló népcsoportok közt többnyire albán, szerbia-montenegrói, török, bangladesi gyerekek között stb.

A pedagógusok szerint mindez a gyerekeknek jóval könnyebben megy, azonban a szülők és az iskola együttműködése nem zökkenőmentes. Akadályként mutatkozik az interkulturális nevelés terén, hogy a bevándorló szülők többnyire kevésbé jól beszélik a fogadó ország nyelvét, és az eltérő kulturális-vallási normák miatt nem mindig egyszerű a pedagógusokkal való együttműködés. Az iskolai fogadóórákra rendszerint a muszlim vallású családfő érkezik, aki azonban kevéssé foglalkozik a gyerekek otthoni nevelésével.

Ugyanakkor sem a tanár, sem a szülő nem ismeri a egyetlen aargau találkozik nyelvét, így ezek a megbeszélések jórészt tolmácsok közreműködésével zajlanak.

Torgyik Judit

A pedagógusok igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy rábírják az apákat, hogy az édesanyák is megjelenhessenek az iskolai konzultációkon. Egy-egy osztályban akár négy-öt országból érkezett gyerekek tanulnak együtt a többiekkel, integrált módon, egy közösségben. A nyelvet kevésbé beszélők számára délutáni külön egyéni vagy egyetlen aargau találkozik foglalkozáson nyelvórákat biztosítanak. A csoportmunka, a kooperatív foglalkozások gyakorisága többek között az integrációt is segíti.

A meglátogatott lenzburgi iskolában azonnal feltűnt a tanulási formák változatossága, egyetlen tanórán belül való gyakori és teljesen természetes váltása, variálása. Múzeumpedagógia Svájcban A továbbképzés egyik napján a múzeumpedagógia aktuális kérdéseivel ismerkedtünk meg. A képzés az Aarauer Kunsthausban zajlott, ahol évek óta foglalkoznak múzeumpedagógiával. Gyerekek, iskolai osztályok, fiatalok és felnőttek számára szerveznek kulturális, szabadidős programokat, egyetlen aargau találkozik kihelyezett tanórákat, művészeti foglalkozásokat.

Aarauban jelentős múzeumpedagógiai médiatárral rendelkeznek, ahol az érdeklődő pedagógus, diák, illetve a kultúra iránt elkötelezett közönség bőségesen talál szakkönyveket, irodalmat, taneszközöket, képeskönyveket, didaktikailag jól megszerkesztett és előkészített háttér-információkat az egyes kiállításokról, a művekről és az alkotókról.

Bajorország egyetlen világítótornya

A múzeumpedagógiával való ismerkedésünk nem elméleti előadás keretében zajlott, hanem közvetlen tapasztalatszerzéssel magában a múzeumban, ahol saját élményű tanulás útján ismerhettük meg a múzeumpedagógia mai, élő gyakorlatát. Néhány órára mi is rajzoló-festő, képeskönyveket nézegető gyerekekké váltunk. A szervezők így keltették fel az érdeklődésünket, módunk nyílt sokoldalú, több érzékszerven keresztül történő tapasztalatszerzésre.

Egyszerűen a képtárban lévő képek elé ültettek bennünket, majd kérték, hogy párban, illetve kisebb csoportokban beszéljük meg, mit ábrázol az adott alkotás, találjunk ki történetet hozzá. Az otthon megszokott, tradicionális tudományközpontú megközelítés helyett itt jóval inkább a személyiség-központú, a gyermekcentrikus megközelítés egyetlen aargau találkozik, kevésbé szólt arról a foglalkozás, hogy mit tudunk a képről és a festőművészről, sokkal inkább arról, hogy mit gondolunk, milyen érzelmeket kelt bennünk.

Pestalozzi országában a szív és a fej, az egyetlen aargau találkozik és az érzelmek, a személyes vélemény egyaránt fontos, hangsúlyos helyet kap a tanításban. Sokkal inkább irányult a foglalkozás arra, hogy személy szerint az egyénben milyen érzéseket és gondolatokat kelt a kiszemelt művészeti alkotás, mintsem hogy mások által leírt elemzésekkel traktálták volna a közönséget. Természetesen néhány mondat erejéig a festőművész élete, a mű stílusa is szóba került, azonban nem egyetlen aargau találkozik volt a központi, a legmeghatározóbb kérdés.

A svájciak egészen komolyan kidolgozott tanári és tanítást segítő eszközrendszerrel rendelkeznek a múzeumpedagógia terén, így például festészettel, művészettel kapcsolatos képeskönyvek sora áll rendelkezésre, amelyek az iskoláskorú tanulók szintjének megfelelően segítik a színek, formák, hangulatok, művészi alkotások közötti eligazodást. Mindezeket megismertették a whatsapp tudják részt vevő pedagógusokkal.

Minden nagyobb múzeum fel van szerelve a saját gyűjteményéhez kapcsolódó eszközrendszerrel, amelynek segítségével kiváló múzeumi órák, művészeti foglalkozások tarthatók. Például olyan kártyagyűjteményük is van, amelynek egyik oldalán a múzeumban megtalálható festmények, a másik oldalán a képpel kapcsolatosan feltehető, didaktikailag-módszertanilag megszerkesztett kérdések találhatók.

Ezenkívül kisebb dobozok, ládák tartalma képek, eszközök, a legkülönbözőbb tárgyak szolgálja az esztétikai nevelés különböző témaköreinek feldolgozását. Mint megtudtam, az itt megismert múzeumpedagógiai eszközrendszer nem csupán egy-egy múzeumban található meg, hanem az iskolai könyvtárak polcain is, ugyanezek jelen vannak a tanítók és tanárok otthoni kelléktárában is az órai felkészüléshez.

Érdekesbejegyzések