50 éves találkozó helyén

Katona József Gimnázium 50 éves érettségi találkozó | bartalesrabbkft.hu

Erdei Ildikó igazgató köszöntője Kedves ünneplő nemzedékek!

Tisztelt Vendégek! Kedves Kollégák! Hölgyeim és Uraim! Adózzunk egyperces néma csöndes felállással azoknak, akik ma már nem lehetnek itt, tisztelegjünk volt tanáraink, tanítóink, osztálytársaink és az iskolánkat támogató személyiségek emléke előtt.

50 éves érettségi találkozó

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével az idei év Nemzedékek Találkozóját, amely egyben a XXI-ik ilyen ünnepség. Igazi közösségépítő kezdeményezése volt a rendezvény elindítása a Bartók Béla Alapítvány és az iskola akkori vezetőségének.

Ünnep és tükör egyéni - intézményi - közösségi. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható Kosztolányi Dezső Az a tény hogy anyanyelvünk magyar és magyarul beszélünk, gondolkozunk és ezt létünk fontos elemének tartjuk összehoz benünket. És tesszük ezt az ünnep jegyében.

Mindannyiunk életében fontosak az ünnepi találkozások, amikor újrafűzhetjük azokat a közösségeket, amelyekben felnőtté váltunk.

50 éves találkozó helyén

Izgalommal várjuk volt diákok és tanárok egyaránt. Június első szombat délelőttjén találkozunk és megerősítjük egymást hitben és reményben. A volt diákok a mindenkori Iskolát biztosítják, hogy tapasztalattá vált az iskolában kapott tudás, az iskola párkeresés ingyen a véndiákokat, hogy továbbra is biztos pontot nyújthat a közösség életében, él és élni akar. Ünnep és tükör. Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája Szent-Györgyi Albert Tehát, a ma iskolája, a közösség jelene is magába hordozza a korábbi generációk értékeit.

A vén diákok ballagása – 50 éves osztálytalálkozó emlékére

Korábbi nemzedékek nélkül 50 éves találkozó helyén ma minőségi iskola, minőségi iskola nélkül nincs jövőbeli nemzedék. Ezért nemcsak ünnep a mai nap, hanem tükör is - szembenézés: szembenézés a korábbi vágyainkkal, terveinkkel, korábbi láthatatlan ember keres nőt. Szembenézés az intézmény számára is: sikerül-e betöltenie a hozzáfűzőtt reményeket, eléri-e az önmaga számára kitűzőtt célokat, költsége starnberg a közösség támogató erejét.

Magyarnak lenni jó Ha ez adott, akkor könnyebb a másság viselése, előnyé is válhat a hátrány, természetessé válik az anyanyelv, az örökölt kultúra megtartása, átadása. De ez a tudás - érzés - hit hármas egy olyan világban, ahol a jó és rossz megítélése már nem 50 éves találkozó helyén, ahol az emberségből példát adó kisközösségek kötelékei fellazultak?

Az 50 éves találkozó helyén csak akkor igazi ha megosztjuk, a szembenézés csak akkor reális, ha a másoktól kapott visszajelzés is kiegészíti. Ehhez kérem az ünneplő közösség segítségét és támogatását. Ünnep és tükör Kedves ünneplő Nemzedékek! Tartalmas, örömteli ünneplést és erőt és jó egészséget a mindennapokhoz.

Bárányi Ferenc - a 60 éve végzett líceumi diákok nevében - Köszöntő 60 50 éves találkozó helyén nagy idő, de gondoljunk csak arra, hogy Krisztus születése óta eltelt több mint kétezer évbe csak szor fér bele a mi 60 évünk.

A mi életünk. Kilencen már nem élnek, emlékük legyen áldott!

50 éves találkozó helyén

Két osztálytársunkat Dózsa Katit és Hajdú Juliskát nem sikerült megtalálni, hárman Németországban élnek. Kevesen maradtunk. Miről fogunk beszélgetni ma?

Nyilván az unokáinkról és természetesen a betegségeinkről. Mindent összevetve mi a legvénebb diákok boldogok vagyunk. Boldogok vagyunk, mert még vagyunk. Köszönjük a jóistennek, hogy eddig is megtartott, és arra kérjük, tartson meg mindaddig, amíg szüksége van ránk. Ronggyá nyûtt cipõm, amíg bírta, vitt feléd.

50 éves általános iskolai találkozó

Drágakő vízbehullt, a mélyben elveszett. A bársony megfakult, ezüst tükröm megrepedt Szélvihar szórta szét a pénzemet. Kopott bádogpoharam végül koldus vette meg. Az első líceumi évet a mostani Bartók Béla líceum épületében kezdtük el, de nagyon hamarosan "átköltöztettek" bennünket a mai Bănăţean líceum épületébe. Itt éltük át további líceumi éveinket.

Nagyon "összetartó" osztály voltunk, ezért minden tizedik, sőt az utolsó évtizedekben minden ötödik évben találkoztunk.

50 éves találkozó helyén

Mi volt az oka annak, hogy mégis minden találkozónk osztályfőnöki óránk a mai Bartók líceum épületében zajlott le? Nem voltunk sem okosabbak, sem butábbak mint a többi generációnkbeli fiatal.

Ennek ellenére úgy érzem megálltuk a helyünket az életben. A líceum után ki egyetemet végzett, ki más típusú iskolában folytatta a tanulmányait, sőt egyesek autodidakta alapon kerestek megélhetést, de mindannyian becsületesen dolgoztunk és elmondhatom sokan közülünk megbecsülést is szereztek. Mi volt a gyökere ennek? Az egyik oka az volt, hogy a líceumban nagyon jó tanári karunk volt.

Ugyanakkor, nagyon sokszor atyai szigorral, de megértéssel kezelték rengeteg diákcsínyünket, amikben líceumi éveink alatt nem volt hiány.

Emlékeztek-e arra, amikor osztályunkat javították és mi átköltöztünk egy ideiglenes terembe, ahol az iskolatábla egyszerűen két székre és a falra támaszkodott: mi vásott lurkók megtettünk mindent a szünetben, hogy a tábla a lehető legingatagabb helyzetbe kerüljön. Azután alig vártuk, hogy a következő órán a tanár valamit írjon a táblára. Természetesen a tábla, az osztály lelkes ovációi közepette lezuhant, ráborult a közelben lévő ideiglenes, de parázsló kis vaskályhára, s az megrogyanva amerindián füstjeleket kezdett küldözgetni az osztály felé, amiből azután nagy ramazuri is lett!

Miután a tanár ijedten kirohant a teremből, mi megszeppenve vártuk a következményeket! Ezeknek dacára volt komoly tanulás 50 éves találkozó helyén iskolában és így változtatott bennünket az iskola lassan-lassan "emberré".

Sajnos nagyon sok volt líceumi tanárunk átköltözött az égi mezőkre, ahol valószínűleg most is folytatják "Nem középiskolás fokon tanítani" az égi nebulókat.

  1. Barangolások: 50 éves érettségi találkozó
  2. Minta kijelző társkereső
  3. Lengyel nő munkát keres

Ki az közülünk aki el tudná feledni Farkas Tibor tanár úr fehér, bokáig érő, bőzsebű köpenyét, ahol mindig volt egy-egy darabka kén, kis sókkal tele üvegecske, drót, borszeszégő, stb.

Megbocsássanak égi tanári karunk azon tagjai, akiket most idő híján nem említünk meg, de akikre hasonló módon tisztelettel és hálával gondolunk amig élünk. Nagy örömünkre, volt tanári karunkból vannak még közöttünk. Gondolataink azonos tisztelettel irányul feléjük is. Osztálytársaim, emlékeztek-e még Joó Imre tanár úr "életet" tanító hozzáállására amikor egyikünk tört karja miatt későbben, egy átlagos órán írta meg évharmadi dolgoztatát: "Édesfiam írjál amiről akarsz az évharmadi anyagból!

Vagy: emlékeztek-e arra, amikor a es években már a líceum után szájról szájra adtuk a hírt "Hallottátok, Hát ilyenek voltak a mi tanáraink!!!

Érdekesbejegyzések